Tag: pep

Listy PEP jako narzędzie AML do weryfikacji kontrahentów

Ustawa AML z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zwraca szczególną uwagę na osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) i narzuca stosowanie szczególnych środków ostrożności, jeżeli firma zamierza podjąć współpracę z taką osobą lub już z nią współpracuje. Zapisy ustawy wymuszają więc od instytucji zobowiązanych weryfikowanie swoich klientów pod względem statusu PEP. Niestety zadanie to nie należy do prostych i przyjemnych.

Jak sprawdzić status PEP beneficjenta rzeczywistego spółki na podstawie numeru NIP?

Studium przypadku Klient z branży finansowej – firma poszukuje dla działu compliance narzędzia wspomagającego weryfikację beneficjentów rzeczywistych spółek w bazie PEP, które umożliwi pozyskanie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz weryfikację statusu PEP beneficjentów rzeczywistych i reprezentantów na podstawie numeru NIP.