Listy PEP

Program do masowej weryfikacji statusu PEP

Kto to jest PEP?

PEP to akronim angielskiego pojęcia Politically Exposed Person określającego osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
Polska ustawa AML z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) nakazuje stosowanie szczególnych środków ostrożności w ramach współpracy.

Opis stanowisk objętych terminem PEP zawiera Lista stanowisk PEP dostępna w portalu aml4.eu.

Jak sprawdzić czy osoba o podanym imieniu i nazwisku jest PEPem?

Możemy rzecz jasna we własnym zakresie dokonać zweryfikowania osoby czy pasuje do któregokolwiek ze stanowisk podanych powyżej lub zażądać od zainteresowanej osoby potwierdzenia statusu w formie pisemnego oświadczenia, jednak te praktyki są objęte sporymi niedociągnięciami, a ich stosowanie budzi poważne wątpliwości.

Po pierwsze – samodzielne dokonywanie każdorazowej weryfikacji statusu PEP zajmuje bardzo dużo czasu oraz wymaga precyzyjnej znajomości przepisów prawa, w szczególności prawa z zakresu AML, administracji centralnej i samorządowej.

Po drugie – bardzo często same osoby zainteresowane nie mają wiedzy lub posiadają błędne przeświadczenie na temat tego czy są PEPami czy nie, o czym szeroko pisaliśmy w serii publikacji:

Weryfikacja osoby na listach PEP

Wychodząc naprzeciw tym problemom, we współpracy z najlepszymi specjalistami z zakresu prawa, przygotowaliśmy usługę weryfikacji statusu PEP w formie programu komputerowego dostępnego na naszej platformie.

Oprogramowanie do masowej i automatycznej weryfikacji statusu PEP – Lista PEP jako usługa

Moduł Listy PEP pozwala na sprawdzenie statusu osoby w naszej, stale aktualizowanej bazie danych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.
Sprawdzenie statusu PEP odbywa się poprzez podanie pierwszego imienia i nazwiska weryfikowanej osoby.

Jeżeli osoba znajduje się na liście PEP otrzymają Państwo informację zwrotną w formie odpowiedzi TAK wraz z zajmowanym stanowiskiem, a jeżeli osoba nie znajduje się na liście – odpowiedź będzie negatywna. Każdorazowe zapytanie umożliwia pobranie wyniku zapytania w postaci raportu w formacie pdf.

W przypadku weryfikacji pozytywnej (Jest PEP) mogą być przedstawione dodatkowe informacje:

 • Kraj, w którym osoba piastuje stanowisko eksponowane / stanowisko polityczne,
 • Miasto urodzenia,
 • Drugie imię,
 • Kategorię PEP,
 • Opis zajmowanego stanowiska.
Wynik weryfikacji automatycznej statusu PEP

Dostęp do modułu list PEP jest realizowany za pośrednictwem naszej platformy usługowej (Aplikacja WWW) oraz interfejsu API (REST JSON) w formie pakietu zapytań (rozliczany za każde zapytanie – w ramach wykupionych pakietów) lub w formie dostępu do usługi na czas określony (prepaid).
W celu przetestowania usługi – udostępniamy bezpłatnie pakiet 5 zapytań DEMO.

Najważniejsze funkcje modułu Listy PEP:

 • Sprawdzenie statusu PEP na podstawie imienia i nazwiska,
 • Pobieranie raportu PDF potwierdzającego wynik analizy PEP klienta,
 • Prezentowanie stanowiska PEP,
 • Prezentowanie kategorii PEP – wedle ustawy AML,
 • Możliwość integracji po API.

Moduł Listy PEP to:

 • Narzędzie do wyszukiwania czy podana osoba posiada status PEP,
 • Narzędzie do generowania raportu PDF z przeprowadzonej weryfikacji,
 • Narzędzie spełniające wymogi należytej staranności określone ustawą AML,
 • Narzędzie AML i KYC zgodne z RODO.

Dowiedz się więcej