Witamy w świecie Hyper Flow

Hyperflow to doskonała platforma usługowa o bardzo szerokim zastosowaniu w biznesie, finansach, KYC, AML, jakości danych, zgodności, analizie ryzyka itp.

Oferujemy kompletne aplikacje z interfejsem użytkownika w modelu SaaS oraz komponenty (middleware), takie jak interfejsy API, które mogą być użyte we własnych rozwiązaniach IT.

Jesteśmy również integratorem rozwiązań IT ze szczególnym naciskiem na branżę finansową, AML i KYC.

Wszystkie nasze usługi i dane są dostępne w jednym, zintegrowanym środowisku chmurowym, które może zapewnić wyjątkową synergię, dzięki połączeniu przepływów danych z wielu źródeł.

Jeżeli jesteś już naszym Klientem, kliknij Zaloguj.

Aby wypróbować nasze usługi lub złożyć zamówienie – Utwórz bezpłatne Konto Klienta

Oprogramowanie klasy AML i CFT

Oferujemy szereg rozwiązań informatycznych dla instytucji obowiązanych objętych ustawą AML z dnia 1 marca 2018 roku w zakresie zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Z rozwiązań klasy AML korzystają między innymi: banki, firmy leasingowe, firmy faktoringowe, firmy ubezpieczeniowe, notariusze, domy maklerskie, fin-techy, firmy obsługujące płatności, kantory wymiany walut, giełdy kryptowalut, itd.

Listy PEP

Rejestry PEP obejmują swoim zasięgiem osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, co do których należy stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego.

Nasze narzędzia do zautomatyzowanej, masowej weryfikacji na listach PEP pozwalają na szybkie identyfikowanie takich osób. Proponowane przez nas oprogramowanie posiada mechanizmy integrujące, dostęp API i możliwość korzystania przez aplikację WWW oraz generator raportów.

Program do obsługi list PEP jest dostępny w modelu Cloud Services (SaaS) – jako usługa.

Listy sankcyjne

Jednym z kluczowych etapów screeningu klienta (osoby lub organizacji) jest weryfikacja czy dany podmiot lub osoba nie została umieszczona na tzw. listach sankcyjnych publikowanych przez takie instytucje jak Polskie MSWiA, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Komisja Europejska czy Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych USA (OFAC)

Nasze oprogramowanie pozwala na błyskawiczną i masową weryfikację podmiotów i osób na wszystkich w/w listach – dostarczając szczegółowych informacji na temat nałożonych sankcji.

Program do obsługi list sankcyjnych jest dostępny w modelu Cloud Services (SaaS) – jako usługa.

Nowość: Moduł Sankcje Offline – pozwalający na pobieranie całej bazy sankcji do pliku i monitoring zmian na listach sankcyjnych.

AML Skaner

Jedno narzędzie kontrolne do weryfikacji na listach sankcyjnych i listach PEP. To kompleksowe narzędzie do weryfikacji firm, organizacji i osób w zakresie dyrektywy AML za pomocą jednego zapytania.

Narzędzie to pozwala na masową weryfikację podmiotów i osób znajdujących się na listach – dostarczając szczegółowych informacji o nałożonych sankcjach i zajmowanym stanowisku, jeśli dana osoba znajduje się na listach PEP.

Narzędzie wykorzystuje również Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych do pozyskania informacji o osobach fizycznych na podstawie numeru NIP podmiotu a w przypadku podmiotów zagranicznych używany jest europejski rejestr VIES.

Dzięki wsparciu CRBR – wystarczy jedno zapytanie (numer NIP) aby zweryfikować firmę i wszystkie osoby powiązane ze spółką.

AML Skaner jest dostępny w modelu Cloud Services (SaaS) – jako usługa.

Poznaj Swoich Kontrahentów

Platforma Hyperflow integruje szereg rejestrów publicznych takich jak REGON, VAT, VIES czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych umożliwiając pozyskiwanie aktualnej i rzetelnej informacji na temat podmiotów gospodarczych.

Dane te mogą być wykorzystane do analizy ryzyka, wykrywania zmian zarówno w kontekście AML jak i zwykłej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

NIP Skaner – Screening przedsiębiorstwa

Jedno narzędzie pozwala na automatyczną i masową obsługę rejestrów : Białej Listy VAT, danych z bazy REGON, systemu informacji o VAT Unijnym – VIES.

W kilka sekund możemy pobrać rachunki bankowe firmy zarejestrowane w rejestrze VAT, status VATu unijnego, dane rejestrowe z bazy GUS / REGON.

Obsługujemy Plik płaski Białej Listy VAT Ministerstwa Finansów dzięki czemu weryfikacja NRB jest szybka i nielimitowana.

Dajemy, możliwość eksportu danych i pełne wsparcie interfejsu API wraz z bogatą dokumentacją i scenariuszami wdrożeń

Program do screeningu firm jest dostępny w modelu Cloud Services (SaaS) – jako usługa.

Monitorowanie danych rejestrowych

Wyobraź sobie narzędzie, które codziennie weryfikuje podmioty gospodarcze, z którymi współpracujesz i dostarcza Ci – w formie raportów e-mail – wszelkie zmiany jakie zostały wykryte w publicznych rejestrach – np. zmianę adresu siedziby przedsiębiorstwa.

Dodatkowo jeżeli chcesz wiedzieć czy Twój dostawca nie został wykreślony z rejestru VAT, nie zawiesił czy zamknął działalności – to nasza propozycja jest własnie dla Ciebie.

Z naszych usług korzystają też firmy leasingowe i faktoringowe w których interesie leży okresowa weryfikacja leasingobiorców i faktorantów oraz ich dostawców.

Program do monitoringu przedsiębiorstw jest dostępny w modelu Cloud Services (SaaS) – jako usługa.