Wdrożenia

Wszystkie oferowane przez nas rozwiązania dostępne na platformie Hyperflow oferowane są w modelu Oprogramowanie jako Usługa (ang. Software as Service) w środowisku chmury obliczeniowej (Cloud services) zarządzanej w całości przez przez Machine Mind.

Oznacza to, że dostęp do poszczególnych usług oraz sam proces wdrożenia rozwiązań IT realizowany jest przez w całości przez nasz zespół i nie wymaga od Państwa inwestycji ani nakładów w sprzęt (np. serwery) czy dodatkowe licencje.

Dzięki temu że 95% naszych wdrożeń jesteśmy w stanie przeprowadzić w 100% zdalnie – mamy do czynienia z pełnym outsourcingiem programowania i usług IT.

Partnerem technologicznym dostarczającym nam infrastrukturę serwerową jest firma OVH, która jest największym dostawcą hostingu w Europie i trzecim co do wielkości na świecie w oparciu o serwery fizyczne.

Przykładowe scenariusze wdrożeń i integracji

W zależności od potrzeb naszych klientów i indywidualnej sytuacji związanej między innymi z

  • wielością przedsiębiorstwa lub organizacji
  • wielkością bazy kontrahentów
  • posiadanymi narzędziami
  • wdrożonymi rozwiązaniami i procedurami

jesteśmy w stanie dopasować zakres usług do Państwa indywidualnych potrzeb.

Poniżej zamieszczamy klika popularnych scenariuszy wdrożenia i utrzymania usług w outsourcingu wraz z pełnym kosztorysem: