Rejestr UBO

Konfiguracja automatycznego importu z CRBR

Rejestr UBO czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych powstał w oparciu o znowelizowaną Ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 12 kwietnia 2018 pod pozycją 723.

Sam rejestr jest elektronicznym wykazem osób będących Beneficjentami Rzeczywistymi polskich spółek, a organem prowadzącym i odpowiedzialnym za dane osobowe zawarte w rejestrze jest Minister Finansów.

Narzędzie do pobierania danych z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

W celu usprawnienia procesu pobierania, przechowywania i analizowania informacji o beneficjentach rzeczywistych zawartych w rejestrze w sposób masowy i zautomatyzowany – oferujemy Państwu narzędzie w formie modułu dostępnego na platformie Hyperflow.

Moduł CRBR import jest zarówno modułem samodzielnym jak i rozszerza możliwości modułu Baza CRM.

Umożliwia on pobranie danych z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, a razem z Bazą CRM przechowywanie danych, rejestrowanie zmian i raportowanie różnic wykrytych w czasie.

Źródłem danych jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozdział 6 (Dz. U.z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.). Informacja zwrotna zawiera dane na temat sprawdzanej firmy:

Wyniki importu danych z CRBR
  • Pełna nazwa firmy
  • Forma działalności
  • Pełna nazwa formy prawnej
  • Pełny adres siedziby
  • Numer KRS

oraz listę beneficjentów rzeczywistych i reprezentantów sprawdzanej firmy w zakresie:

  • Imię i nazwisko
  • PESEL
  • Datę urodzenia
  • Obywatelstwo
  • Kraj zamieszkania

Dostęp do modułu CRBR import jest realizowany jako masowe, automatyczne sprawdzanie kontrahentów w CRBR w kategorii Rejestr UBO za pośrednictwem naszej platformy usługowej (Aplikacja WWW) i jest rozliczany za każde zapytanie – w ramach wykupionych pakietów (prepaid).

Dowiedz się więcej