Listy PEP jako narzędzie AML do weryfikacji kontrahentów

Ustawa AML z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zwraca szczególną uwagę na osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) i narzuca stosowanie szczególnych środków ostrożności, jeżeli firma zamierza podjąć współpracę z taką osobą lub już z nią współpracuje.

Zapisy ustawy wymuszają więc od instytucji zobowiązanych weryfikowanie swoich klientów pod względem statusu PEP. Niestety zadanie to nie należy do prostych i przyjemnych.

Obecnie większość firm polega na oświadczeniach kontrahentów, w których dana osoba poświadcza własnoręcznym podpisem, że nie zajmuje stanowiska eksponowanego politycznie, jednak, skoro większość osób nie wie, czy zajmuje takie stanowisko, to czy właśnie o to chodzi w tym wszystkim?

Być albo nie być PEP’em.

Z naszego doświadczenia wynika, że większość osób nie ma pojęcia, czy zajmowane przez nie stanowisko jest uznawane za stanowisko eksponowane politycznie. Co więcej, nawet osoby zaangażowane w temat nierzadko niewłaściwie interpretują przepisy ustawy AML, o czym pisaliśmy już wielokrotnie.

Dzieje się tak często z powodu nadinterpretacji przepisów lub też z powodu generalizacji samego pojęcia „eksponowane stanowisko polityczne”. Nie każdy bowiem polityk zajmuje eksponowane stanowisko.

Doskonałym przykładem jest stanowisko burmistrza czy starosty, które nie mieszczą się w żadnej z wymienionych w ustawie kategorii. Szerzej o tym temacie można przeczytać tutaj: Czy burmistrz jest PEP’em?

Sytuacja odwrotna dotyczy natomiast stanowisk powszechnie uważanych za „niepolityczne”, które mieszczą się jednak w zbiorze stanowisk ujętych ustawą AML. Jako przykład można tu podać sędziów różnych szczebli, naczelników urzędów skarbowych czy dyrektorów państwowych instytutów, zakładów i urzędów.

Kogo więc zaliczamy do grona osób zajmujących eksponowane stanowisko?

Opis stanowisk objętych terminem PEP zawiera Lista stanowisk PEP dostępna w portalu aml4.eu.

Do czego służą listy PEP?

Listy PEP to narzędzie do weryfikacji kontrahentów w bazie osób, które zajmują eksponowane politycznie stanowiska zarówno w Polsce jak i za granicą.

Nasze bazy zawierają dane osób zajmujących eksponowane stanowiska z całego świata:

  • głowy państw: królów, cesarzy, współksięciów, prezydentów i gubernatorów – Wbrew pozorom nadal wiele państw jest monarchią, a na tronie wciąż zasiadają, oprócz królowej Elżbiety, królowie Szwecji, Danii, Norwegii, Belgii, Holandii i Hiszpanii, wielki książę Luksemburga oraz książęta Liechtensteinu i Monako, a Andora, która jest księstwem, ma dwóch współksięciów. Poza Europą władzę monarchiczną sprawują: cesarz Japonii, a także królowie Bahrajnu, Bhutanu oraz inni władcy państw azjatyckich i afrykańskich.
  • ministrów i członków rządów, ale również członków izb jak choćby brytyjski House of Lords, czy, jak w państwach związkowych zarówno członków federalnych organów ustawodawczych jak i przedstawicieli rządów podmiotów federacji,
  • sędziów sądów najwyższych, trybunałów, sędziów  Østre Landsret i Vestre Landsret Danii, naczelnych sądów administracyjnych, członków kurii, sędziów sądów apelacyjnych,
  • członków zarządów banków centralnych,
  • przywódców politycznych Komisji Europejskiej,
  • członków organów zarządzających partii politycznych, na przykład Partii Piratów z Francji i Niezależnej Grupy Senackiej z Holandii,
  • dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych takich jak ONZ, WHO czy UNESCO,
  • dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych pełną listę urzędów naczelnych w Polsce można znaleźć tutaj.

Kim są nasi klienci?

Z nieskrywaną radością możemy napisać, że nasze listy PEP cieszą się uznaniem klientów zarówno z Polski jak i Wielkiej Brytanii, Francji, Malty, Holandii, a także Estonii.

Dlatego też nie zwlekaj i sprawdź bezpłatnie możliwości naszych produktów!