Oprogramowanie AML i CFT

Weryfikacja osoby na listach PEP

Narzędzia IT – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Oferowany przez nas zestaw narzędzi informatycznych, w formie specjalistycznego oprogramowania i gotowych systemów IT, wspomagający pracę działów Compliance i AML może pomóc Państwu w następujących obszarach:

Zastosowanie narzędzi informatycznych w AML i CFT

Jakie cechy powinien posiadać wartościowy produkt IT aby pomagać w realizacji postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy numer 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz polskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku z póź. zm. zwanej potocznie ustawą AML?

Do głównych obszarów związanych z AML i CTF, w których znajdują zastosowanie specjalistyczne narzędzia IT, w szczególności dedykowane oprogramowanie komputerowe zaliczyć możemy:

  • Zautomatyzowane przeszukiwanie list sankcyjnych (OFAC, UN, CE)
  • Wykrywanie i raportowanie transakcji przekraczających 10 tysięcy Euro,
  • Masową i zautomatyzowaną analizę klienta (przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej) pod kątem posiadania siedziby w kraju o podwyższonym ryzyku, ryzykownych branż (PKD EKD) i innych parametrów,
  • Wykrywanie transakcji powiązanych,
  • Wdrożenie mechanizmów Poznaj Swojego Kontrahenta – procedury należytej staranności (KYC, Due-diligence),
  • Raportowanie jakości danych (Data Quality),
  • Zautomatyzowane pozyskiwanie informacji na temat beneficjenta rzeczywistego (UBO) przy wykorzystaniu krajowych i zagranicznych rejestrów UBO,
  • Analiza statusu PEP klienta fizycznego i beneficjenta rzeczywistego w przypadku instytucji lub przedsiębiorstwa.
Raport List PEP

Nasze oprogramowanie oferowane jest w jednym spójnym środowisku IT w formie komponentów (modułów) które mogą zostać dopasowane do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa czy instytucji.