Sankcje offline

Moduł Sankcje Offline pozwala na przeglądanie i pobieranie kopii całej bazy list sankcyjnych przetwarzanych przez platformę Hyperflow każdego dnia.

W przeciwieństwie do modułu Listy Sankcyjne nie oferuje on mechanizmu wyszukiwania, raportowania i przechowywania historii zapytań.

Jest on przeznaczony dla podmiotów które realizują proces przeszukiwania listy sankcji za pomocą własnej infrastruktury lub potrzebują dostępu do historycznych wersji list sankcyjnych i podsumowań ilościowych.

Dodatkowym atutem modułu Sankcje Offline jest możliwość monitoringu zmian na listach sankcyjnych.

Wykrycie faktu zmiany którejkolwiek z list wpisanych przez nasze oprogramowanie realizowane jest za pomocą mechanizmu sumy kontrolnej.

Zmiana wartości sumy kontrolnej przy zbiorze sankcji z danego dnia – świadczy o tym, że dane podmiotów i osób objętych sankcjami się zmieniły.

Podgląd szczegółów wybranej wersji list sankcyjnych. Widoczne są statystyki i zawartość listy.

Moduł Sankcje Offline zapewnia również codzienną aktualizację i agregację wszystkich list sankcyjnych wspieranych przez naszą platformę, do których zaliczamy:

  • Listy UE – Komisji Europejskiej (e-CTFSL),
  • Listy OFAC – Listy podmiotów, opracowywane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA – SDN, oraz CSDN czyli skonsolidowane listy sankcyjne,
  • Listy ONZ – na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ (United Nations), dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych atakami terrorystycznymi.
  • Lista MSWiA – osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Polsce

FAQ – Najczęstsze pytania dotyczące Sankcji offline

Czym moduł Sankcje offline różni się od modułu Listy Sankcyjne?

Moduł listy sankcyjne jest usługą pozwalającą na przeszukiwanie bieżącej (najnowszej) wersji list sankcyjnych z danego dnia. Zapewnia on możliwość raportowania wykonanych weryfikacji oraz przechowuje historię zapytań.

Ze względu na to, że działa on na zasadzie wyszukiwarki sankcji (odpowiada na zadane pytanie) – nie pozwala on przeglądać ani pobierać zawartości list sankcyjnych z danego dnia ani z dni poprzednich.

Z kolei moduł Sankcje Offline jest modułem zapewniającym wiarygodne źródło danych informacji o sankcjach. Umożliwia on dostęp do wszystkich list sankcyjnych – w tym bieżącej i historycznych oraz pozwala na ich pobieranie do pliku.

Nie pozwala on jednak na wyszukiwanie sankcji, nie przechowuje historii i nie generuje raportów PDF.

Czy Listy sankcyjne i Sankcje offline działają na ten samej bazie sankcji?

Tak, zarówno Listy sankcyjne jak i AML Skaner bazują na Aktualnej wersji widocznej w module Sankcje Offline. Od dnia 1 czerwca 2022 w raportach PDF generowanych przez te moduły widoczna jest dodatkowa informacja na temat użytej wersji. Prezentowane są takie informacje jak numer wersji, data jej wprowadzenia i suma kontrolna.

Posiadam już Listy sankcyjne na platformie Hyperflow – co zyskam nabywając dostęp do Sankcji Offline?

Jeżeli zależy Państwu nie tylko na narzędziu do weryfikowania klientów pod kątem sankcji ale również na usłudze przeglądania zawartości list i monitoringu zmian – to moduł Sankcje Offline jest doskonałym uzupełnieniem zarówno AML Skanera jak i modułu Listy Sankcyjne.

Czy Sankcje Offline pozwalają na pobieranie danych przez API?

Tak, podobnie jak wszystkie inne moduły dostępne na platformie dostęp API jest standardem dostępnym w cenie usługi.

Za pomocą naszego REST API mogą państwo pobierać listę dostępnych wersji oraz zawartość zbioru list sankcyjnych z wersji bieżącej lub archiwalnej. Wspierane formatu do CSV oraz XLSX.