Baza CRM

Moduł Baza CRM jest podstawowym modułem przechowującym dane o przedsiębiorstwach i osobach z powiązanych.

Pozwala na przechowywanie podstawowych danych o firmach i osobach fizycznych występujących w różnych rolach i relacjach w sposunku do samego przedsiębiorstwa, takich jak:

 • członkowie reprezentacji,
 • udziałowcy,
 • beneficjenci rzeczywiści (UBO),
 • osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych (PEP),
 • inne – zdefiniowane wedle potrzeb.

Moduł ten umożliwia również tworzenie sieci powiązań pomiędzy podmiotami i osobami fizycznymi a firmą,
co pozwala na odzwierciedlenie struktury własnościowej przedsiębiorstwa – nawet dla bardzo złożonych struktur własnościowych występujących w przedsiębiorstwach holdingowych.

Baza CRM jest podstawowym modułem przetwarzania danych.
Istnieje możliwość rozszerzenia jego funkcjonalności modułami uzupełniającymi jak na przykład GUS import czy moduły analizujące jakość danych.

Dostęp do modułu Baza CRM jest realizowany za pośrednictwem naszej platformy usługowej (Aplikacja WWW) i jest rozliczany za okres użytkowania jako czasowa subskrypcja (prepaid).

Najważniejsze funkcje modułu Baza CRM:

 • Wbudowane formularze dla Osób, Firm i Organizacji,
 • Wbudowane mechanizmy kontrolujące jakość danych,
 • Wyszukiwanie pełnotekstowe w bazie klientów i relacji,
 • Import danych za pomocą API i interfejsów plikowych (CSV),
 • Eksport danych za pomocą API i interfejsów plikowych (CSV),
 • Możliwość definiowania własnych formularzy (opcja za dopłatą),
 • Możliwość rozszerzania CRM o nowe typy danych (opcja za dopłatą),

Moduł Baza CRM to:

 • Hurtowania danych zapewniająca źródło dla innych modułów na platformie Hyperflow
 • Strukturyzowana baza dokumentowa do przechowywania danych kontaktowych do firm i osób fizycznych
 • Baza danych służąca do przechowywania i przetwarzania transakcji (rejestr transakcji)
 • Specjalistyczna Baza danych służąca do przechowywania danych finansowych (rejestr transakcji)
 • Baza danych wyposażona w mechanizmy CRUD, DQA, walidatory danych,
 • Oprogramowanie do przechowywania sieci powiązań pomiędzy rekordami w bazie CRM
 • Oprogramowanie do przechowywania struktury własnościowej przedsiębiorstwa i członków reprezentacji

Dowiedz się więcej