Listy sankcyjne

Screening sankcji OFAC UE ONZ

Czym są listy sankcyjne i jak je obsługiwać?

Za pośrednictwem strony Ministerstwa Finansów Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że zgodnie z art. 118 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane stosują szczególne środki ograniczające wobec osób i podmiotów wskazanych na poniższych listach, objętych sankcjami finansowymi na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Obecnie w Polsce i na świecie funkcjonuje kilka odrębnych list zawierających osoby objęte sankcjami – są to tak zwane Listy Sankcyjne. Kilka najpopularniejszych z nich zamieszczono poniżej:

 • Listy sankcyjne Komisji Europejskiej (e-CTFSL)
 • Listy sankcyjne (OFAC) – Listy podmiotów, opracowywane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA – SDN, oraz CSDN czyli skonsolidowane listy sankcyjne.
 • Listy sankcyjne ONZ – na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ (United Nations), dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych atakami terrorystycznymi.

Analiza klienta – Jak sprawdzić, czy mój klient jest obecny na liście sankcyjnej?

Procedura zachowania należytej staranności wymaga od instytucji obowiązanych, aby cyklicznie weryfikować swoich klientów na wyżej wymienionych listach.

Proces ten powinien być wykonywany już na początku zawierania relacji z klientem (on-boarding) jak i później, cyklicznie, w trakcie trwania relacji.

Oczywiście manualna weryfikacja każdego klienta jest zadaniem żmudnym i kłopotliwym. Na uwagę zasługuje również fakt, że zawartość tych list dość często ulega zmianom.

Kolejnym wyzwaniem jest to, że na listach występują zarówno podmioty jak i osoby fizyczne, dlatego jeżeli naszym kontrahentem jest firma lub organizacja musimy sprawdzić każdego beneficjenta rzeczywistego (UBO) tego podmiotu.

Warto również przyjrzeć się członkom reprezentacji danego podmiotu.

Dlaczego warto rozważyć wprowadzenie narzędzia wspomagającego analizę na listach sankcyjnych?

Posiadanie narzędzia umożliwiającego maszynową czyli automatyczną weryfikację na listach sankcyjnych (sanctions screening) – w formie specjalistycznego oprogramowania niesie ze sobą niezaprzeczalnie wiele korzyści, do których zaliczyć możemy:

 • Szybkość dokonywania analiz,
 • Spełnienie warunku analizowania cyklicznego,
 • Zapewnienie aktualności samych list – poprzez mechanizm automatycznej i bezobsługowej aktualizacji,
 • Możliwość ponownego przeanalizowania klienta lub całej bazy klientów gdy zostanie opublikowana nowa lista,
 • Analizę masową kontrahentów pod kątem występowania na listach sankcyjnych,
 • Możliwość pobierania osób do analizy (beneficjentów rzeczywistych) na podstawie numeru NIP instytucji – z użyciem Centralnego Rejestru UBO.

Oprogramowanie do sprawdzania klientów na listach sankcyjnych

Dlaczego warto wybrać nasz program do obsługi sankcji AML?

Historia weryfikacji
Historia weryfikacji na listach sankcyjnych

Weryfikacja organizacji lub firmy

Weryfikacja negatywna – osoba nie występuje na listach sankcyjnych

Oferowane przez nas oprogramowanie pozwala na masową i automatyczną weryfikację kontrahentów pod kątem występowania ich na listach sankcyjnych publikowanych przez organizacje Narodów Zjednoczonych Komisję Europejską oraz Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC).

Nasz specjalistyczny program komputerowy do obsługi list sankcyjnych może przynieść wiele wymiernych korzyści dla działu compliance, głównie poprzez zwiększenie szybkości wykonywanych wyszukiwań i możliwość automatyzacji powtarzalnych czynności.

Dodatkowo nasz program jest w stanie przechowywać historię wykonywanych wyszukiwań na listach sankcyjnych, co ma istotne znacznie przy wykazywaniu należytej staranności przed organami takimi jak Komisja Nadzoru Finansowego czy Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Oprócz zapewnienia usługi wyszukiwania i prezentacji znalezionych rekordów na listach sankcyjnych nasz system komputerowy oferuje Państwu szereg usług i narzędzi dodatkowych związanych z procedurami AML, takich jak:

 • Raporty e-mail z przeprowadzonych analiz automatycznych,
 • Przechowywanie historii wyszukiwania na listach sankcji,
 • Integrację z systemami CRM, ERP,
 • Eksport danych z wynikami analiz w formatach plikowych i API,
 • Pełny dostęp przez interfejs API do List sankcyjnych
 • Zapytania zbiorcze,
 • Doradztwo i konsultacje związane z AML i narzędziami IT,
 • Bezpłatny okres próbny – test narzędzia do obsługi list sankcyjnych,
 • Możliwość współpracy z modułem do obsługi listy PEP,
 • Automatyczną i bezobsługową aktualizację list sankcyjnych i ich import do systemu.
 • Możliwość codziennej ponownej weryfikacji całości bazy w sposób automatyczny
Automatyczna analiza sankcji nałożonych na podmioty gospodarcze i osoby fizyczne

Dowiedz się więcej

Informujemy, że całość usług prezentowanych powyżej opiera się na modelu SaaS – czyli oprogramowanie jako usługa.

Oznacza to, że nasz program do obsługi sankcji nie jest sprzedawany w formie pudełkowej ale jako usługa. Dzięki temu nasze rozwiązanie nie wymaga żadnych dodatkowych opłat (np. opłat za uruchomienie) – a całość kosztu stanowi jednie miesięczna lub roczna subskrypcja.

Dodatkowo warto wspomnieć, że nasz Klient nie ponosi kosztów instalacji, wynajmu czy nabycia sprzętu a całość wdrożenia odbywa się zdalnie, co w czasach pandemii COVID-19 jest dodatkowych atutem przemawiającym za modelem chmurowym.

Eliminacja kosztownych elementów, pozwala oferować Państwu usługę przeszukiwania list sankcyjnych w bardzo korzystniej cenie. Wedle naszej wiedzy jest to najlepsza obecnie oferta na rynku polskim.

Wypróbuj nasze usługi bez zobowiązań.

PEP i Sankcje i UBO w jednym narzędziu

Jeżeli szukają Państwo jeszcze bardziej uniwersalnego narzędzia, które pozwoli na podstawie numeru NIP przeszukać na listach PEP i sankcji wszystkie osoby powiązane z podmiotem gospodarczym to zachęcamy do sprawdzenia usług AML Skaner