Przechowywanie danych i powiązań

Panel główny baza CRM - Hyperflow

Ogromnym wyzwaniem przed jakim stają obecnie przedsiębiorstwa jest zapewnienie skutecznych metod zarządzania danymi.

W kontekście wyzwań związanych z AML i KYC bardzo istotną rolę pełnią informacje o kontrahentach, członkach reprezentacji, beneficjentach rzeczywistych i innych powiązaniach osobowo-prawnych.

Dotyczy to zarówno danych rejestrowych, osobowych jak również danych o charakterze marketingowym i finansowym.

Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa agregowanie danych pochodzących z wewnętrznych baz oraz publicznych rejestrów takich jak Rejestr UBO (CRBR) czy bazy REGON / GUS / KRS – wymaga starannego planowania i stosowania specjalistycznych narzędzi integrujących.

Oprócz samego pozyskania danych przy on-boardingu klienta, niezbędne jest zapewnienie ich aktualności poprzez cykliczny monitoring i raportowanie zmian.

We wszystkich wymienionych wyżej obszarach skuteczną pomoc zapewni zestaw narzędzi wchodzących w skład ekosystemu Hyperflow związanych z kategorią CRM.

Dostępne moduły w kategorii CRM: