AML Skaner

Moduł AML Skaner to kompleksowa usługa łącząca AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism) z elementami KYC (Know Your Customer).

AML Skaner powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie naszych Klientów na jedno uniwersalne narzędzie kontrolne służące do weryfikacji na listach sankcyjnych i listach PEP przy wsparciu CRBR.

To kompleksowe narzędzie do weryfikacji firm, organizacji i osób w zakresie dyrektywy AML za pomocą jednego zapytania składającego się z numeru NIP / VAT lub nazwy.

Narzędzie AML Skaner to pozwala na bardzo szybką, masową weryfikację podmiotów i osób znajdujących się na listach – dostarczając szczegółowych informacji o nałożonych sankcjach i zajmowanym stanowisku, jeśli dana osoba znajduje się na listach PEP.

Narzędzie wykorzystuje również Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych do pozyskania informacji o osobach fizycznych na podstawie numeru NIP podmiotu a w przypadku podmiotów zagranicznych używany jest europejski rejestr VIES.

AML Skaner jest więc narzędziem klasy KYC jak również AML, gdyż łączy w sobie zarówno funkcje pozyskiwania wiedzy na temat kontrahenta jak i procedury sprawdzające związane stricte z procesami AML / CFT / Compliance.

Co to jest KYC?

KYC to procedura należytej staranności, która nabiera coraz większego znaczenia w zakresie rozpoznania oszustw finansowych, prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. 

Procedura ta służy do jak najlepszej identyfikacji i weryfikacji klienta i uzyskania prawdziwych informacji wymaganych do prowadzenia interesów. Jest wykorzystywana przez instytucje finansowe oraz inne prawnie określone podmioty, zobowiązane do zidentyfikowania swoich klientów w celu minimalizacji ryzyka uczestniczenia w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Co to jest AML?

AML/CFT to określenie przepisów i zasad, które muszą stosować firmy ujęte w ustawie AML – świadczące usługi finansowe – w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Procedury z tym związane polegają głównie na sprawdzaniu klienta lub firmy/organizacji i osób z nią powiązanych na listach sankcyjnych i listach PEP.

Do czego służy AML Skaner?

AML Skaner z pomocą narzędzi KYC stanowi usługę umożliwiającą szeroko pojętą weryfikację zgodnie z ustawą AML jednak jego używanie zalecane jest również dla podmiotów nie podlegających bezpośrednio Ustawie AML czy Dyrektywie Unijnej AMLD.

Na czym opiera się AML Skaner?

Narzędzia KYC:

To różnego rodzaju rejestry udostępniane przez administrację rządową, z których pozyskiwane są dane na temat firmy. AML Skaner działa na podstawie:

 • Rejestr GUS – źródłem danych jest Główny Urząd Statystyczny – na tym etapie sprawdzany jest podany przez klienta numer NIP – jego poprawność i czy firma o podanym numerze istnieje. Jeśli numer NIP jest poprawny i podmiot taki istnieje, informacja zwrotna zawierać będzie podstawowe dane firmy, obecny status działalności oraz daty: rozpoczęcia działalności, jej zawieszenia lub/i likwidacji,
 • Rejestr VAT – źródłem danych jest rejestr prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową – sprawdza czy firma o podanym numerze NIP jest zarejestrowana jako podatnik VAT na Białej Liście VAT,
 • Rejestr VIES – udostępniany przez Komisję Europejską – sprawdza aktywność numeru VAT UE, który jest potrzebny do transakcji transgranicznych w obrębie UE,
 • Rejestr CRBR – źródłem danych jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych udostępniany przez Ministerstwo Finansów – pozwala na pobieranie danych osób powiązanych z firmą (reprezentantów i beneficjentów rzeczywistych) z rejestru na podstawie Polskiego numeru NIP.

Narzędzia AML&CTF:

 • Listy sankcyjne – moduł obsługuje weryfikację osób i firm na:
  • Listach sankcyjnych Komisji Europejskiej (e-CTFSL),
  • Listach (OFAC) – Listy opracowywane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA – SDN, oraz CSDN czyli skonsolidowane listy sankcyjne,
  • Listy ONZ – na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ (United Nations), dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych atakami terrorystycznymi.
  • Polskie listy sankcyjne MSWiA –  publikowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 • Listy PEP – nasza autorska baza osób zajmujących eksponowane stanowisko. Zawiera informacje o osobach posiadających status PEP zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i za granicą.

Co można osiągnąć dzięki AML Skaner?

Nasze narzędzie umożliwia weryfikację dwóch typów danych:

 1. Firma: 
  • firma lub organizacja (o podanym numerze NIP lub VAT UE) jest weryfikowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w rejestrze VIES (VAT Information Exchange System),
  • firmy zarejestrowane w KRS są sprawdzane na listach sankcyjnych oraz w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, a nazwiska osób pozyskane z CRBR są weryfikowane na listach sankcyjnych i listach PEP,
  • firmy zarejestrowane w CEIDG – sprawdzanie nazwy firmy pod kątem list PEP i na listach sankcyjnych.
 2. Osoba: 
  • osoba (o danym imieniu i nazwisku) jest weryfikowana na listach sankcyjnych i listach PEP.

Korzyści płynące z użytkowania AML Skaner:

 • Weryfikacja na podstawie numeru NIP
 • Weryfikacja według typu danych,
 • Możliwość masowego wprowadzania danych z pliku,
 • Przeprowadzanie masowej analizy w tle,
 • Weryfikacja firm i organizacji z użyciem wiarygodnych źródeł danych,
 • Wielopoziomowa weryfikacja spółek na listach sankcyjnych,
 • Weryfikacja wszystkich osób powiązanych ze spółką na listach PEP
 • Weryfikacja wszystkich osób powiązanych ze spółką na listach sankcyjnych,
 • Weryfikacja statusu aktywności działalności gospodarczej klientów,
 • Sprawdzenie obecności i informacja na temat numerów kont bankowych kontrahenta w Białej Liście VAT,
 • Kontrola aktywności numeru VAT UE.

Jakie usługi łączy w sobie AML Skaner?

AML Skaner to skonsolidowane narzędzie do kompleksowej analizy kontrahentów. Powstał z połączenia usług:

Dzięki wykorzystaniu wszystkich wyżej wymienionych narzędzi na naszej platformie powstało bardzo wygodne narzędzie do screeningu kontrahentów na podstawie numeru NIP.

Wystarczy podać numer NIP sprawdzanej spółki a nasze oprogramowanie pobierze automatycznie beneficjentów rzeczywistych (UBO) oraz członków reprezentacji i dokona ich natychmiastowej weryfikacji pod kątem obecności na listach sankcyjnych oraz sprawdzi status PEP.

Wykonując jedno zapytanie – otrzymamy kompletny raport PDF lub CSV z wynikami weryfikacji zarówno samej firmy (osobowości prawnej) jak i osób fizyczny z nią powiązanych.

Dzięki API istnieje możliwość integracji rozwiązania z Państwa systemami. Scenariusze przeprowadzonych wdrożeń opisane są w dziale Wdrożenia.

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnych testów naszych narzędzi AML / KYC

AML Skaner czy Listy sankcyjne – co wybrać do weryfikacji sankcji?

Wielu naszych potencjalnych klientów zainteresowanych weryfikacją sankcji zwraca się do nas z zapytaniem który z modułów wybrać.

Wątpliwości wynikają z faktu, że oba moduły są do siebie bardzo podobne i może wydawać się, że w zakresie obsługi list sankcyjnych oferują te same funkcje.

Jednak kilka cech AML Skanera sprawia, że jest narzędziem wygodniejszym w obsłudze – zwłaszcza dla Klientów B2B.

Faktem jest, że zarówno AML Skaner jak i moduł Listy Sankcyjne pozwalają na sprawdzenie zarówno podmiotów i osób na wszystkich wymienionych wyżej listach. Oba moduły mają dostęp do tej samej aktualizowanej codziennie bazy sankcji i umożliwiają wyszukiwanie za pomocą aplikacji WWW jak i API.

Najważniejsza różnicą która sprawia że AML Skaner jest wygodniejszym narzędziem jest to, że AML Skaner potrafi sprawdzić sankcje osobowe posiłkując się Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych.

W praktyce oznacza to, że weryfikując firmę za pomocą AML Skanera wystarczy podać jej numer NIP a program dla każdej osoby powiązanej ze spółką dokona weryfikacji PEP i sprawdzenia obecności na listach sankcji.

W przypadku samodzielnego modułu Listy Sankcyjne – użytkownik musi samodzielnie pozyskać listę osób powiązanych (UBO i reprezentantów podmiotu) i dla każdej z nich sprawdzić czy nie jest objęta sankcjami.

Podsumowując, warto rozważyć wybór AML Skanera gdy naszymi klientami są firmy, zwłaszcza duże spółki mające wielu reprezentantów i beneficjentów rzeczywistych. Unikalna cecha AML Skanera pozwalająca na sprawdzenie wszystkich powiązanych osób zdecydowanie przyspiesza pracę związaną z weryfikacją firm.

Dodać należy, że w przypadku AML Skanera jedno sprawdzenie numeru NIP zmniejsza ilość dostępnych pakietów zapytań o jeden – bez względu na ilość osób powiązanych z firmą.

W przypadku modułu Listy sankcyjne, każde odrębne zapytanie np. nazwa firmy oraz wszystkie osoby powiązane powoduje zmniejszenie dostępnych pakietów o jeden.

Dotyczy to rzecz jasna wyłącznie licencji rozliczanych „za każde zapytanie”. W przypadku pakietów nielimitowanych – cecha ta nie ma zastosowania.