Jak sprawdzić status PEP beneficjenta rzeczywistego spółki na podstawie numeru NIP?

Studium przypadku

Klient z branży finansowej – firma poszukuje dla działu compliance narzędzia wspomagającego weryfikację beneficjentów rzeczywistych spółek w bazie PEP, które umożliwi pozyskanie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz weryfikację statusu PEP beneficjentów rzeczywistych i reprezentantów na podstawie numeru NIP.

Dane wejściowe:

Docelowo klient planuje zintegrować swój system i przesyłać dane w postaci numeru NIP bezpośrednio do analizy za pomocą API.

Wolumen danych wejściowych:

Około 10 spółek miesięcznie.

Dane wyjściowe:

Lista osób związanych ze sprawdzaną spółką wraz ze statusem weryfikacji PEP.

Sposób dostarczania danych do Hyperflow:

– Plik CSV zawierający numery NIP w formacie 10 cyfrowym,
-docelowo tablica JSON Array, zawierająca obiekty z polem: nip.

Sposób realizacji projektu

W sytuacji przejściowej dział compliance będzie korzystał z platformy Hyperflow. Docelowo system księgowy będzie wysyłał numer NIP nowego kontrahenta poprzez API.

Moduły wymagane do realizacji projektu:

CRBR Import
Listy PEP

Ustawienie automatycznej analizy

W widoku Import Beneficjentów Rzeczywistych w zakładce Rejestr UBO włączono automatyczne analizy oraz ustawiono adres email dla codziennych raportów na adres działu compliance.

Konfiguracja pobierania danych

Dane będą wprowadzane ręcznie lub za pomocą interface’u API, dlatego ustawienia konfiguratora automatu pobierania danych pozostają bez zmian – „Automatyczny import wyłączony”.

CRBR import

Dodawanie i weryfikacja danych

Dane wprowadzane ręcznie za pomocą platformy Hyperflow:

Wprowadzanie danych – CRBR import

Dane wprowadzane za pomocą API:

Wprowadzanie danych przez API – CRBR import

Raportowanie z CRBR

Od następnego dnia na adres e-mail działu rozliczeniowego będą przychodzić uproszczone raporty podsumowujące weryfikację.

Raport mailowy będzie zawierał następujące dane:

Raport z dnia: <data>;

Sprawdzono rekordów: <suma rekordów sprawdzonych>;
Pobrano dane: <liczba znalezionych rekordów>;
Nieznalezionych: <liczba nieznalezionych rekordów>;


Brak danych w CRBR:
<lista nieznalezionych numerów NIP>.

Jeżeli numer NIP znajduje się w rejestrze CRBR, czyli firma zgłosiła beneficjentów rzeczywistych i/lub osoby do reprezentacji, raport szczegółowy zawierający dane osób zgłoszonych przez sprawdzane spółki w formacie csv – dostępny na platformie Hyperflow w oknie masowego wyszukiwania danych pod wynikami analizy, będzie zawierał imiona i nazwiska, numery pesel oraz kraj pochodzenia osób ujętych w CRBR.

Przykład raportu CSV – CRBR imoprt

Pobrany raport posłuży jako baza zasilająca weryfikację na listach PEP.

Wprowadzenie beneficjentów rzeczywistych do weryfikacji w bazie PEP

Aby sprawdzić listę osób, które zajmują znaczące stanowiska w spółkach, w widoku Weryfikacja automatyczna PEP ponownie włączamy automatyczne analizy, ustawiamy adres mailowy działu compliance dla raportów i nie zmieniamy ustawień konfiguratora.

Dane do analizy wprowadzimy z pobranego raportu beneficjentów rzeczywistych za pomocą wyszukiwarki plików.

Wprowadzanie danych analiza statusu PEP

Wprowadzone dane zostaną zweryfikowane automatycznie w nocy, a dział compliance otrzyma raport zawierający informacje z wynikiem tej weryfikacji.

Podsumowanie

W celu statusu PEP beneficjentów rzeczywistych spółek na podstawie numeru NIP użyto następujących modułów dostępnych na platformie Hyperflow:

NazwaRodzaj licencjiCena (netto)
CRBR importPakiet 500 wywołań99.00 PLN
Listy PEPPakiet 1000 wywołań549.00 PLN
RAZEM648.00 PLN

Całkowity koszt realizacji projektu na rok wyniesie 648.00 PLN.

Klient nie poniesie dodatkowych kosztów wdrożenia, sprzętu ani uruchomienia oprogramowania.

Korzyści z posiadanych modułów

  • Monitoring zmian w zakresie reprezentantów spółek współpracujących,
  • Monitoring osób współpracujących w bazie PEP,
  • Zachowanie należytej staranności zgodnie z ustawą AML.