Raporty PEP

Historia weryfikacji PEP

Historia weryfikacji PEP to moduł raportujący, rozszerzający funkcje modułu Listy PEP.

Pozwala on na przegląd historii wykonanych zapytań do bazy PEP, w celu sprawdzenia czy dana osoba jest osobą politycznie eksponowaną.

Dodatkowo rozszerzenie pozwala na pobranie raportów miesięcznych w formacie CSV lub PDF.

Na stronie wyświetlane jest ostatnie 100 zapytań użytkownika.

Dostęp do modułu Historia weryfikacji PEP jest realizowany za pośrednictwem naszej platformy usługowej (Aplikacja WWW) i jest rozliczany za okres użytkowania – jako czasowa subskrypcja (prepaid).

Pobieranie raportów z historii weryfikacji PEP

Najważniejsze funkcje modułu Historia weryfikacji PEP:

  • Pobieranie historii sprawdzeń statusu PEP wykonanych przy użyciu modułu Listy PEP,
  • Pobieranie zbiorczego raportu PDF potwierdzającego wynik analizy PEP klienta,
  • Dostępne formaty danych: CSV, PDF,
  • Możliwość integracji po API.

Moduł Historia weryfikacji PEP to:

  • Narzędzie do raportowania weryfikacji statusu PEP,
  • Narzędzie spełniające wymogi należytej staranności określone ustawą AML,
  • Narzędzie AML i KYC zgodne z RODO,
  • Oprogramowanie pozwalające na spełnienie obowiązku monitorowania klienta pod kątem ryzyka PEP.
Raport weryfikacji PEP w formacie PDF

Dowiedz się więcej