Nowy moduł – Sankcje Offline

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że od dziś na platformie usługowej Hyperflow dostępny jest nowy moduł o nazwie Sankcje Offline, który pozwala na przeglądanie i pobieranie kopii całej bazy list sankcyjnych przetwarzanych przez platformę Hyperflow.

Moduł powstał jako odpowiedź na zapotrzebowania naszych Klientów, którzy poszukiwali narzędzia pozwalającego na bieżący monitoring zawartości wszystkich wspieranych list sankcyjnych w jednym miejscu wraz z możliwością pobrania kopii całej bazy list sankcyjnych do pliku.

Informujemy również, że wraz z wprowadzeniem do oferty modułu Sankcje Offline – dla w nowych raportach AML Skanera i List Sankcyjnych widoczna będzie informacja o wersji listy wedle której zostało dokonane sprawdzenie wraz z informacją o sumie kontrolnej.

Nowy moduł prezentuje sumę kontrolną każdej wersji z osobna, co pozwala na wykrycie faktu zmiany zawartości list sankcyjnych i podjęcie odpowiednich działań zgodnie z wewnętrznymi procedurami AML.


Nowa usługa stanowi doskonałe uzupełnienie produktów związanych z obsługą sankcji takich jak Listy sankcyjne i AML Skaner.

Klienci posiadający już licencję na produkty AML Skaner lub Listy Sankcyjne mogą nabyć mowy moduł na preferencyjnych warunkach.

Zapraszamy do testów.