Jak masowo rozpoznać kontrahenta na podstawie numeru rachunku bankowego?

Studium przypadku

Klient z branży księgowej – duże biuro rachunkowe i audytor poszukuje narzędzia wspomagającego analizę Cash Flow, które umożliwi rozpoznanie podmiotu gospodarczego na podstawie numeru rachunku bankowego poprzez automatyczną konwersję numerów kont firmowych na numer NIP z użyciem Białej Listy VAT.

Dane wejściowe:

Klient dostarcza listę numerów kont bankowych polskich firm.

Wolumen danych wejściowych:

5 tysięcy rekordów.

Dane wyjściowe – sposób raportowania:

Raportowanie rozpoznanych kontrahentów w formie pliku arkusza kalkulacyjnego zawierającego dwie kolumny – numer rachunku bankowego na wejściu oraz rozpoznany numer NIP kontrahenta występującego na Białej Liście VAT.

Sposób dostarczania danych do Hyperflow:

– Plik CSV zawierający numery NRB w formacie 26 cyfrowym.

Sposób realizacji projektu

Ze względu na obszerny zbiór danych wejściowych polecona została weryfikacja masowa za pomocą modułu GUS import wraz z bazą CRM w celu przechowywania pobranych danych.

Moduły wymagane do realizacji projektu:

NIP skaner

Ustawienie automatycznej analizy

W widoku Znajdź NIP po NRB w zakładce Poznaj swojego klienta (KYC) włączono automatyczne analizy oraz ustawiono adres email dla codziennych raportów na adres działu rozliczeń.

Konfiguracja pobierania danych

Klient będzie modyfikować dane w pliku na bieżąco – codziennie lista rachunków do sprawdzenia będzie wprowadzana z wyciągów bankowych, dlatego konfiguracja danych wejściowych ustawiona jest na czyszczenie danych z poprzedniej analizy i sprawdzanie nowych danych z pliku.

Masowa konwersja numerów rachunków bankowych na NIP

Plik zawiera też nagłówki, ponieważ w przyszłości może być wykorzystywany do szerszych analiz. Z tego powodu analiza ma pomijać pierwszy wiersz pliku.

Załadowanie i weryfikacja danych

Aby sprawdzić czy plik zaczytuje się poprawnie, użyliśmy funkcji „Zapisz i załaduj dane”. Plik został skonfigurowany poprawnie a dane zostały wprowadzone do bufora, jednak chcemy mieć pewność, że dane w nim zawarte są prawidłowo wprowadzone.

Zaczytane dane nie są weryfikowane. W tym celu po sprawdzeniu poprawności ścieżki dostępu do danych uruchomiliśmy próbną weryfikację „Weryfikuj teraz”.

Weryfikacja wyłoniła dwa błędnie wprowadzone numery NRB.

Statystyki – błędny numer NRB

Za pomocą statystyk, w których odznaczamy checkbox dla wszystkich pozostałych wartości (w naszym przypadku odznaczamy checkbox „Znaleziony”) filtrujemy wprowadzone dane i odnajdujemy te niewłaściwie wprowadzone. Listę dwóch nieprawidłowo wprowadzonych numerów rachunku bankowego, przesyłamy do klienta. Ponieważ dane każdorazowo będą pobierane z pliku, wystarczy, by dział rozliczeń poprawił błędne numery NRB w pliku.

Raportowanie i historia zmian

Od następnego dnia na adres e-mail działu rozliczeniowego będą przychodzić uproszczone raporty podsumowujące konwersję.

Raport mailowy będzie zawierał następujące dane:

Raport z dnia: <data>;

Sprawdzono rekordów: <suma rekordów sprawdzonych>;
Znalezionych: <liczba znalezionych rekordów>;
Nieznalezionych: <liczba nieznalezionych rekordów>;
Niepoprawny numer konta: <liczba błędnych danych>;


Błędne dane:
<lista błędnych numerów rachunku bankowego>.

Jeżeli rachunek znajduje się na Białej Liście VAT, czyli został zgłoszony do rozliczeń firmowych, raport szczegółowy w formacie csv – dostępny na platformie Hyperflow w oknie masowego wyszukiwania danych pod wynikami analizy, będzie zawierał numer NIP firmy, do której dany rachunek bankowy należy.

Przykład raportu CSV – Znajdź NIP po NRB

Podsumowanie

W celu konwertowania numerów NRB na numery NIP użyto następujących modułów dostępnych na platformie Hyperflow:

NazwaRodzaj licencjiCena (netto)
NIP skanerDostęp przez rok – bez limitu wywołań549.00 PLN
RAZEM549.00 PLN

Całkowita koszt realizacji projektu na rok wyniesie 549.00 PLN.

Klient nie poniesie dodatkowych kosztów wdrożenia, sprzętu ani uruchomienia oprogramowania.

Korzyści z posiadanych modułów

  • Konwersja numerów NRB na numer NIP kontrahenta,
  • Weryfikacja numerów nip w rejestrach GUS, VAT oraz VIES,
  • Dostęp do danych archiwalnych weryfikacji kontrahenta w rejestrach,
  • Weryfikacja rachunków bankowych na Białej Liście VAT lub w pliku płaskim,
  • Dostęp do danych archiwalnych weryfikacji rachunków bankowych.