Jak sprawdzić czy firmy, z którymi współpracujemy, nie zamknęły lub nie zawiesiły działalności?

Studium przypadku

Klient z branży bankowej poszukuje rozwiązania, które umożliwi automatyzowaną weryfikację statusu prowadzenia działalności swoich klientów.

Dane wejściowe:

Klient dostarcza listę numerów NIP polskich firm w postaci pliku

Wolumen danych wejściowych:

do 10 tysięcy rekordów

Dane wyjściowe – sposób raportowania:

Raportowanie numerów NIP, których status działalności uległ zmianie – działalność zawieszona lub zamknięta.

Sposób dostarczania danych do Hyperflow:

– Plik CSV zawierający numery NIP kontrahentów.

Sposób realizacji projektu

Ze względu na obszerny zbiór danych wejściowych polecona została weryfikacja masowa za pomocą modułu GUS import wraz z bazą CRM w celu przechowywania historii zmian.

Moduły wymagane do realizacji projektu:

Basic CRM
GUS import

Ustawienie automatycznej analizy

W widoku Automatyczny import i analiza zmian danych w bazie REGON włączono automatyczne analizy oraz ustawiono adres email dla codziennych raportów zmian na adres działu analiz firmy.

Konfiguracja pobierania danych

Klient zamierza modyfikować dane w pliku na bieżąco – dodawać nowych klientów i usuwać nieaktualnych kontrahentów, dlatego konfiguracja danych wejściowych obejmuje codzienne czyszczenie danych zawartych w buforze analiz i wprowadzanie nowych danych z pliku.

Plik zawiera też nagłówki, ponieważ w przyszłości może być wykorzystywany do szerszych analiz. Z tego powodu analiza ma pomijać pierwszy wiersz pliku.

Załadowanie i weryfikacja danych

Aby sprawdzić czy plik zaczytuje się poprawnie, użyliśmy funkcji „Zapisz i załaduj dane”. Dane zostały wprowadzone do bufora, jednak chcemy mieć pewność, ze nie tylko plik jest poprawnie sformułowany, ale również, że dane w nim zawarte są prawidłowo wprowadzone.

Zaczytane dane nie są weryfikowane. W tym celu po sprawdzeniu poprawności ścieżki dostępu do danych uruchomiliśmy próbną weryfikację „Weryfikuj teraz”.

Weryfikacja wyłoniła trzy błędnie wprowadzone numery NIP.

Statystyki – błędny numer NIP

Za pomocą statystyk, w których odznaczamy checkbox dla wszystkich pozostałych wartości (w naszym przypadku odznaczamy checkbox „Bez zmian”) filtrujemy wprowadzone dane i odnajdujemy te niewłaściwie wprowadzone. Listę trzech nieprawidłowych numerów NIP, przesyłamy do klienta. Ponieważ dane każdorazowo będą pobierane z pliku, wystarczy, by dział analiz poprawił błędne numery NIP w pliku.

Raportowanie i historia zmian

Od następnego dnia na adres e-mail działu analiz będą przychodzić uproszczone raporty podsumowujące weryfikację. Jeżeli dane którejś z firm zostaną zmienione w rejestrach, raport będzie zawierał wyszczególnione numery NIP firmy (firm), której dane uległy zmianie, a szczegółowe informacje na temat zmian dział analiz może zobaczyć w bazie CRM.

Baza CRM – historia zmian danych kontrahenta

Podsumowanie

W celu raportowania i śledzenia zmian danych rejestrowych kontrahentów użyto następujących modułów dostępnych na platformie Hyperflow:

NazwaRodzaj licencjiCena (netto)
Basic CRMDostęp przez rok – bez limitu wywołań449.00 PLN
GUS importDostęp przez rok – bez limitu wywołań549.00 PLN
RAZEM998.00 PLN

Całkowita Cena za dostęp do usług przez rok bez limitu wywołań, wyniesie 998,00 PLN.

Jest to całkowity koszt projektu. Klient nie poniesie kosztów wdrożenia, sprzętu ani uruchomienia oprogramowania.