Jak sprawdzić beneficjentów rzeczywistych firm na listach sankcyjnych?

Studium przypadku

Firma poszukuje narzędzia pozwalającego na weryfikację beneficjentów rzeczywistych spółek współpracujących na listach sankcyjnych, które obsłuży pozyskanie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na podstawie numeru NIP oraz weryfikację na listach sankcyjnych pozyskanych beneficjentów i reprezentantów.

Dane wejściowe:

Plik z zewnętrznego serwera zawierający numery NIP. Możliwa integracja systemu klienta bezpośrednio do analizy za pomocą API.

Wolumen danych wejściowych:

Okresowa weryfikacja bazy klientów około 50 numerów NIP do weryfikacji.

Dane wyjściowe:

Lista osób związanych ze sprawdzaną spółką wraz ze statusem weryfikacji na listach sankcyjnych.

Sposób dostarczania danych do Hyperflow:

– Plik CSV zawierający numery NIP w formacie 10 cyfrowym.

Sposób realizacji projektu

Firma będzie korzystać z platformy Hyperflow.

Moduły wymagane do realizacji projektu:

CRBR Import
Listy Sankcyjne

Ustawienie automatycznej analizy

W widoku Import Beneficjentów Rzeczywistych w zakładce Rejestr UBO NIE włączono automatycznej analizy oraz NIE ustawiono adresu email dla codziennych raportów. Analizy będą wykonywane cyklicznie „na żądanie”.

Konfiguracja pobierania danych

Dane będą wprowadzane za pomocą pliku zdalnego, przygotowanego na serwerze zewnętrznym, dlatego ustawienia konfiguratora będą wyglądać następująco:

Konfiguracja pobierania danych CRBR import

Dodawanie i weryfikacja danych

Dane podlegające weryfikacji będą modyfikowane bezpośrednio w pliku csv na zewnętrznym serwerze, dlatego konfigurator został ustawiony na czyszczenie danych z poprzedniej analiz. Za każdym razem, gdy zostanie uruchomiona analiza, bufor wewnętrzny platformy zostanie wyczyszczony, a analizie zostanie poddany zbiór danych z pliku.

Weryfikacja danych będzie odbywać się na żądanie, dwa razy w miesiącu: w pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca oraz w pierwszy dzień roboczy przypadający 15. dniu każdego miesiąca.

W tym celu pracownik firmy zaloguje się na platformie Hyperflow, sprawdzi czy plik zaczytuje się poprawnie (punkt 1 na rysunku poniżej) oraz uruchomi analizy (punkt 2 na rysunku poniżej).

Sprawdzanie pliku i uruchomienie weryfikacji – CRBR import

Pobieranie raportu z importu danych z CRBR

Po zakończonej analizie pracownik pobierze raport ogólny w formacie pdf dokumentujący zbiór danych poddanych analizie z importu danych dla działań sprawozdawczych, a następnie pobierze raport osób, który posłuży jako zbiór danych wejściowych dla weryfikacji na listach sankcyjnych.

Pobieranie raportu osób do weryfikacji na listach sankcyjnych

Wprowadzenie beneficjentów rzeczywistych do weryfikacji na listach sankcyjnych

Aby sprawdzić listę osób, które zajmują znaczące stanowiska w spółkach, w widoku Weryfikacja automatyczna Sankcje podobnie ja w przypadku importu CRBR NIE włączamy automatycznej analizy a konfigurator pobierania danych pozostawiamy na wyłączonym imporcie automatycznym.

Dane do analizy wprowadzane będą z pobranego raportu beneficjentów rzeczywistych za pomocą wyszukiwarki plików.

Wprowadzanie danych – weryfikacja na listach sankcyjnych

Po wprowadzeniu danych z pliku „report.csv” sprawdzić należy, czy dane zostały zaczytane poprawnie. Wprowadzone dane otrzymują automatycznie status „Oczekujący”.

Następnym krokiem jest uruchomienie weryfikacji na listach sankcyjnych „na żądanie” oraz pobranie raportu z analizy.

Pobieranie raportu z weryfikacji beneficjentów rzeczywistych na listach sankcyjnych

Podsumowanie

W celu weryfikacji beneficjentów rzeczywistych spółek na listach sankcyjnych na podstawie numeru NIP użyto następujących modułów dostępnych na platformie Hyperflow:

NazwaRodzaj licencjiCena (netto)
CRBR importDostęp przez rok – bez limitu wywołań549.00 PLN
Listy SankcyjneDostęp przez rok – bez limitu wywołań1999.00 PLN
RAZEM2548.00 PLN

Całkowity koszt realizacji projektu na rok wyniesie 2548.00 PLN.

Klient nie poniesie dodatkowych kosztów wdrożenia, sprzętu ani uruchomienia oprogramowania.

Korzyści z posiadanych modułów

  • Monitoring zmian w zakresie reprezentantów i beneficjentów rzeczywistych spółek współpracujących,
  • Analiza danych w dowolnym momencie – możliwość wykonywania importu beneficjentów rzeczywistych na żądanie,
  • Weryfikacja osób na listach sankcyjnych na żądanie,
  • Monitoring osób współpracujących na listach sankcyjnych,
  • Zachowanie należytej staranności zgodnie z ustawą AML.