Regulamin szczegółowy usługi: Moduł Baza CRM

Data obowiązywania: od 25 marca 2019 roku.

 1. Baza CRM to podstawowy moduł do tworzenia, przechowywania i przetwarzania danych osób fizycznych, firm i przedsiębiorstw.
 2. Usługa ta pozwala na tworzenie powiązań osób fizycznych z firmami, tworząc tym samym strukturę organizacyjną danego kontrahenta. 
 3. Zakres danych obsługiwanych przez bazę dla firm to:
 • Pełna nazwa podmiotu,
 • Numer NIP,
 • Numer regon,
 • Forma prawna,
 • Nazwa formy prawnej,
 • Status podmiotu,
 • Data rozpoczęcia działalności,
 • Data zawieszenia działalności,
 • Data wznowienia działalności,
 • Data zakończenia działalności,
 • Adres,
 • Kod pocztowy,
 • Miasto,
 • Kraj,
 • Numer krs,
 • E-mail.

    Dla osób fizycznych to dane z zakresu:

 • Identyfikator,
 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Pesel,
 • PEP status,
 • Miejsce urodzenia,
 • Adres,
 • Kod pocztowy,
 • Miasto,
 • Kraj.
 1. Usługa dostępna jest w formie aplikacji WWW na platformie HyperFlow. 
 2. Usługa dostępna jest na czas określony wykupioną licencją, liczony od dnia aktywacji usługi. 
 3. Baza CRM jest ograniczona co do ilości przechowywanych danych do 10.000 rekordów.
 4. Usługa przestaje być aktywna, gdy minie czas określony wykupioną licencją, liczony od dnia aktywacji usługi. 
 5. Okresy wykupionych licencji sumują się. Wykupienie licencji na kolejny okres w czasie, gdy usługa jest aktywna, skutkuje przedłużeniem aktywności usługi na czas określony w wykupionej licencji, liczony od czasu wygaśnięcia aktywności usługi. 
 6. Usługodawca nie udostępnia całej bazy kontrahentów (kopii do pobrania) w ramach świadczenia tej usługi.