Regulamin szczegółowy usługi: Moduł Listy sankcyjne

Data obowiązywania: od 12 maja 2022 roku.

Moduł Listy sankcyjne zawiera trzy usługi:

 • Usługa SLS check – Listy sankcyjne – weryfikacja na listach sankcyjnych na żądanie,
 • Usługa Batch SLS check – Weryfikacja automatyczna – Sankcje,
 • Historia weryfikacji na listach sankcyjnych.

SLS check – Listy sankcyjne

 1. Usługa Listy sankcyjne umożliwia sprawdzenie czy osoba (o danym imieniu i nazwisku), firma lub organizacja ( o podanej nazwie) znajdują się na listach sankcyjnych. 
 2. Usługa dostępna jest w formie aplikacji WWW na platformie HyperFlow oraz za pomocą API (Webservice REST JSON).
 3. Usługa jest dostępna w trzech wariantach: zapytanie pojedyncze, zapytanie zbiorowe, zapytanie z pliku.
 4. Gdy usługa posiada status Aktywny – każdorazowy wpis niepustej wartości w oknie formularza zapytania i wciśnięcie przycisku “Szukaj sankcji”/enter lub wysłanie poprawnie technicznie sformułowanego żądania przez API (zgodnie z dokumentacją API) zwane jest Wysłaniem zapytania, na które niezwłocznie udzielana jest odpowiedź w formie informacji tekstowej (dla Aplikacji WWW) lub komunikat w formacie JSON (dla żądań wysyłanych przez API).
 5. Wysłanie zapytania może skutkować odpowiedzią pozytywną (podmiot znajduje się na listach sankcyjnych) lub negatywną (podmiot nie znajduje się na listach sankcyjnych).
 6. W przypadku posiadania dodatniego salda dostępnych zapytań:
 • zapytanie pojedyncze – każdorazowe wysłanie zapytania powoduje zmniejszenie liczby dostępnych żądań o jeden,
 • zapytanie zbiorowe lub z pliku – każdorazowe wysłanie zapytania powoduje zmniejszenie Salda żądań o liczbę wysłanych wierszy w zapytaniu (sprawdzanych podmiotów).
 1. Wyjątek dla punktu 6 stanowi posiadanie aktywnej licencji czasowej (dostęp na czas określony). W czasie aktywnej usługi wykupionej na czas określony saldo dostępnych zapytań nie zmniejsza się.

Batch SLS check – Weryfikacja automatyczna – Sankcje

 1. Usługa Batch SLS check umożliwia cykliczne, codzienne sprawdzanie na żądanie zbioru podmiotów na listach sankcyjnych. 
 2. Usługa ta polega na codziennej weryfikacji zadanego przez użytkownika zbioru podmiotów, czy są na nie nałożone sankcje.
 3. Usługa jest dostępna w dwóch wariantach: 
 • aktywne analizy automatyczne – codzienne sprawdzanie zadanego zbioru podmiotów na listach sankcyjnych,
 • weryfikacja na żądanie – sprawdzanie zadanego zbioru podmiotów na żądanie.
 1. Gdy usługa posiada status Aktywny – analizy zostają uruchomione zgodnie z konfiguracją wprowadzoną przez użytkownika. Włączenie analizy automatycznej powoduje samoczynne, codzienne uruchomienie analizy o godzinie 5.30 nad ranem. Analiza na żądanie powoduje natychmiastowe uruchomienie analizy. W obu przypadkach weryfikacja każdego podmiotu w zadanym zbiorze pomniejsza saldo zapytań o 1. 
 2. Z przeprowadzonej analizy wysyłany jest raport na adres e-mail podany dla danej analizy. Wyniki analizy oraz statystyki są dostępne również na stronie usługi oraz w zakładce historii usługi.
 3. Wyjątek dla punktu 4 stanowi posiadanie aktywnej licencji czasowej (dostęp na czas określony). W czasie aktywnej usługi wykupionej na czas określony saldo dostępnych zapytań nie zmniejsza się.

Historia weryfikacji na listach sankcyjnych.

 1. Panel Historia weryfikacji na listach sankcyjnych zawiera informacje na temat historycznych zapytań na listach sankcyjnych.
 2. Historia weryfikacji umożliwia pobranie raportów zarówno indywidualnych (z ostatnich 100 zapytań) w formacie pdf jak i zbiorowych, miesięcznych w formacie pdf oraz csv.
 3. Historia weryfikacji jest dostępna, gdy moduł Listy Sankcyjne  posiada status “Aktywny”.

Informacje o module

 1. Moduł Listy sankcyjne obsługuje:
  • a) Listy sankcyjne Komisji Europejskiej (e-CTFSL),
  • b) Listy OFAC – Listy podmiotów, opracowywane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA – SDN, oraz CSDN czyli skonsolidowane listy sankcyjne,
  • c) Listy ONZ – na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ (United Nations), dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych atakami terrorystycznymi.
  • d) Listy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)
 2. Usługodawca zapewnia codzienną aktualizację list sankcyjnych bez dodatkowych opłat. 
 3. W przypadku braku możliwości technicznych pobrania aktualnej wersji listy ze źródła, moduł działa w oparciu o najbardziej aktualną dostępną listę.
 4. Usługa jest dostarczana w formie pakietów zapytań i rozliczana wedle ilości wykonywanych zapytań w ramach dostępnego Salda zapytań lub w formie nielimitowanego dostępu na czas określony*.
 5. Usługa przestaje być aktywna gdy posiadana ilość żądań (saldo dostępnych żądań) na danym Koncie Klienta spadnie do wartości 0 (zero) i gdy termin określony jako koniec świadczenia usługi na czas określony minął.
 6. Usługodawca nie udostępnia całych list sankcyjnych (kopii do pobrania) w ramach świadczenia tej usługi.
 7. Maksymalna częstotliwość wysyłania zapytań wynosi 5 zapytań na sekundę. 
 8. W przypadku wykonywania zapytań z większą częstotliwością usługa może odpowiedzieć kodem błędu: “Server busy”. 
 9. W przypadku wysłania zapytania zakończonego błędem Server busy lub Server timeout – saldo dostępnych zapytań nie pomniejsza się.

 * – dostęp na czas określony bez limitu wywołań – powyżej 20 000 zapytań/m-c usługa będzie nadal aktywna, jednak dla zapewnienia ciągłości usług czas oczekiwania na odpowiedź może wydłużyć się do 30 sekund.