Regulamin szczegółowy usługi: Moduł NIP Skaner – Biała Lista VAT

Data obowiązywania: od 10 marca 2020 roku

Moduł NIP Skaner – Biała Lista VAT zawiera dwie usługi:

 • Usługa NIP Skaner – Weryfikacja Numeru NIP,
 • Usługa NRB Check – Weryfikacja Rachunku Bankowego, 
 • Usługa Batch account check- Weryfikacja automatyczna Numerów Rachunków Bankowych.

NIP Skaner – weryfikacja numeru NIP i pobieranie informacji o przedsiębiorcy 

 1. Usługa NIP Skaner umożliwia sprawdzenie numeru NIP kontrahenta w trzech publicznie dostępnych rejestrach: 
  -w rejestrze GUS prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny, 
  -w rejestrze VAT – tzw. białej liście VAT – prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową 
  -w rejestrze VIES udostępnianym przez Komisję Europejską.
 2. Rejestr GUS: sprawdza czy podany przez klienta numer NIP jest poprawny i czy firma o podanym numerze istnieje. Jeśli numer NIP jest poprawny i podmiot taki istnieje, otrzymają Państwo informację zawierającą podstawowe dane na temat tego klienta, daty: rozpoczęcia działalności, jej zawieszenia lub/i likwidacji, obecny status działalności. Źródłem danych jest Główny Urząd Statystyczny.
 3. Rejestr VAT: sprawdza czy firma o podanym numerze NIP jest zarejestrowana jako podatnik VAT na Białej Liście VAT. Źródłem danych jest rejestr prowadzony przez KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) a metodą dostępu – usługa API KAS. 
 4. Rejestr VIES: sprawdza aktywność numeru VAT UE. W odpowiedzi otrzymujemy informację na potrzeby transakcji transgranicznych w obrębie UE.
 5. Usługa dostępna jest w formie aplikacji WWW na platformie HyperFlow oraz za pomocą API (Webservice REST JSON).
 6. Usługa jest dostarczana w formie pakietów zapytań i rozliczana wedle ilości wykonywanych zapytań do bazy, niezależnie od ilości zaznaczonych rejestrów w ramach dostępnego Salda zapytań lub w formie nielimitowanego dostępu na czas określony*.
 7. Gdy usługa posiada status Aktywny – każdorazowy wpis niepustej wartości w oknie formularza zapytania i wciśnięcie przycisku Sprawdź NIP (Sprawdź w wykazie) lub wysłanie poprawnie technicznie sformułowanego żądania przez API (zgodnie z dokumentacją API) zwane jest Wysłaniem zapytania NIP, na które niezwłocznie udzielana jest odpowiedź w formie informacji tekstowej (dla Aplikacji WWW) lub komunikat w formacie JSON (dla żądań wysyłanych przez API).
 8. Wysłanie zapytania NIP zwraca następujące komunikaty: “Niepoprawny NIP” (niewłaściwa liczba kontrolna – numer NIP jest sprawdzany pod względem budowy numeru), “Rekord nie został znaleziony” – numer NIP jest skonstruowany poprawnie, jednak nie istnieje podmiot o tym numerze NIP. Jeśli numer NIP jest poprawny i podmiot o tym numerze istnieje, w odpowiedzi otrzymamy informacje o podmiocie włącznie z obecnym statusem działalności.
 9. Wysłanie zapytania raport VAT zwraca komunikaty: “Czynny”, “Zwolniony”, “Niezarejestrowany”. Zawiera też datę zapytania i id zapytania- stanowiące potwierdzenie wykonania weryfikacji dla organów kontroli podatkowej. 
 10. Wysłanie zapytania raport VIES zwraca komunikaty: “Czynny” lub “Niezarejestrowany”. Zawiera też datę zapytania i adres przedsiębiorcy w celu potwierdzenia.

NRB Check – Weryfikacja Rachunku Bankowego 

 1. Usługa NRB Check umożliwia sprawdzenie numeru NIP kontrahenta oraz numeru jego rachunku bankowego w pliku płaskim (biała lista VAT) udostępnianym przez Ministerstwo Finansów – Krajową Administrację Skarbową (KAS). Plik płaski umożliwia weryfikację numerów: rachunków rozliczeniowych, imiennych rachunków w SKOK i rachunków wirtualnych.
 2. Usługa NRB check jest dostępna w kategorii “Biała lista VAT (KYC)” i rozliczana w ramach modułu NIP-Skaner. Pozwala na sprawdzenie czy podany przez klienta numer NIP i numer rachunku bankowego znajduje się w pliku płaskim, udostępnionym danego dnia przez KAS. W odpowiedzi otrzymają Państwo informację zawierającą status danego klienta – (status dla pary danych numer nip i numer rachunku bankowego). Plik płaski nie umożliwia sprawdzenia samego numeru nip i szukania numeru rachunku. W tym celu proszę użyć usługi NIP Skaner – rejestr VAT.
 3. Usługa NRB Check jest dostępna w dwóch wariantach: zbiorowa weryfikacja oraz weryfikacja pojedyncza. Każde zapytanie niezależnie czy jest to weryfikacja jednego rachunku, czy zbioru rachunków, jest traktowane jako pojedyncze zapytanie do bazy i rozliczane w ramach dostępnego salda.
 4. Usługa NRB Check jest ściśle powiązana z modułem NIP Skaner – Biała Lista VAT i rozliczana z salda tego modułu za każde zapytanie.
 5. Wysłanie zapytania NRB zwraca następujące komunikaty: “Niepoprawny NIP” (niewłaściwa liczba kontrolna – numer NIP jest sprawdzany pod względem budowy numeru), “Błędne dane” – numer rachunku bankowego nie jest skonstruowany poprawnie. Jeśli numer NIP i numer konta bankowego są poprawne, w odpowiedzi otrzymamy informację czy podana para znajduje się na dzień obecny w pliku płaskim udostępnionym przez KAS.
 6. Wysłanie zapytania o rachunek bankowy (NRB) zwraca komunikaty: “Czynny”, “Zwolniony”, “Niezarejestrowany”. 
 7. W przypadku posiadania dodatniego salda dostępnych zapytań – każdorazowe wysłanie zapytania o rachunek bankowy powoduje zmniejszenie liczby dostępnych żądań o jeden.

Batch account check- Weryfikacja automatyczna Numerów Rachunków Bankowych. 

 1. Usługa Batch account check umożliwia automatyczne sprawdzanie numerów NIP kontrahentów oraz ich numerów rachunków bankowych w pliku płaskim (biała lista VAT) udostępnianym przez Ministerstwo Finansów – Krajową Administrację Skarbową (KAS) codzienne lub na żądanie. Plik płaski umożliwia weryfikację numerów: rachunków rozliczeniowych, imiennych rachunków w SKOK i rachunków wirtualnych.
 2. Usługa Batch account check jest dostępna w kategorii “Biała lista VAT (KYC)” i rozliczana w ramach modułu NIP-Skaner. Pozwala na automatyczne sprawdzanie grupy kontrahentów (dane: numer NIP i numer rachunku bankowego) w pliku płaskim, udostępnianym każdego dnia przez KAS. W odpowiedzi otrzymają Państwo informację zawierającą status dla każdego, wprowadzonego klienta – (status dla pary danych numer nip i numer rachunku bankowego). Plik płaski nie umożliwia sprawdzenia samego numeru nip i szukania numeru rachunku. W tym celu proszę użyć usługi NIP Skaner – rejestr VAT.
 3. Usługa Batch account check jest dostępna w dwóch wariantach: zbiorowa weryfikacja oraz weryfikacja pojedyncza. Każde zapytanie niezależnie czy jest to weryfikacja jednego rachunku, czy zbioru rachunków, jest traktowane jako pojedyncze zapytanie do bazy i rozliczane w ramach dostępnego salda.
 4. Usługa NRB Check jest ściśle powiązana z modułem NIP Skaner – Biała Lista VAT i rozliczana z salda tego modułu za każde zapytanie.
 5. Weryfikacja Batch account check zwraca następujące komunikaty: “Nieznany” – jeżeli dane zostały wprowadzone w sposób błędny, ”Niezarejestrowany” – jeżeli dane są sformułowane poprawnie, jednak kontrahent nie znajduje się w pliku płaskim, “Zwolniony”- jeżeli kontrahent widnieje w pliku płaskim w rejestrze podmiotów zwolnionych z VAT oraz “Czynny” – jeżeli kontrahent znajduje się w rejestrze podmiotów czynnych. Jeśli numer NIP i numer konta bankowego są poprawne, w odpowiedzi otrzymamy informację czy podana para znajduje się na dzień obecny w pliku płaskim udostępnionym przez KAS wraz z kluczem SHA512 danego kontrahenta.
 6. W przypadku posiadania dodatniego salda dostępnych zapytań – każdorazowe wysłanie zapytania na żądanie lub, przy włączonej automatycznej analizie, każdego dnia, saldo zostanie pomniejszone o jeden.

Informacje o module

 1. W przypadku posiadania dodatniego salda dostępnych zapytań – każdorazowe wysłanie zapytania NIP powoduje zmniejszenie liczby dostępnych żądań o jeden.
 2. Usługa przestaje być aktywna gdy posiadana ilość żądań (saldo dostępnych żądań) na danym Koncie Klienta spadnie do wartości 0 (zero).
 3. Usługodawca nie udostępnia całej bazy (kopii do pobrania) w ramach świadczenia tej usługi.
 4. Maksymalna częstotliwość wysyłania zapytań NIP wynosi 5 zapytań na sekundę. 
 5. W przypadku wykonywania zapytań z większą częstotliwością usługa może odpowiedzieć kodem błędu: “Server busy”. 
 6. W przypadku wysłania zapytania NIP zakończonego błędem Server busy lub Server timeout – saldo dostępnych zapytań nie pomniejsza się.
 7. Do usługi NIP Skaner został dodany moduł Historia NIP Skaner, który jest ściśle powiązany z usługą i jest dostępny w czasie gdy usługa posiada status Aktywny.
 8.  Moduł Historia NIP Skaner dostarcza historię zapytań GUS w zakresie: data zapytania, numer NIP, pełna nazwa podmiotu, status podmiotu, nazwa formy prawnej oraz nazwa wykonującego zapytanie użytkownika.
 9. Pełne dane historyczne z zapytania GUS są dostępne w formie miesięcznych raportów do pobrania w formacie CSV.
 10. Usługodawca nie odpowiada za brak dostępu do rejestrów GUS, VAT lub VIES, szczególnie w przypadkach gdy:

a) serwery świadczące usługę prowadzone przez KAS nie odpowiadają,

b) KAS nie udostępni pliku płaskiego w danym dniu,

c) serwery VIES nie odpowiadają,

d) serwery świadczące usługę prowadzone przez GUS nie odpowiadają.

 1. Zgodnie z zaleceniami KAS w czasie niedostępności usługi, należy zachować informację o braku dostępności do usługi oraz poinformować właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych o dokonanych przelewach.

 * – dostęp na czas określony bez limitu wywołań – powyżej 20 000 zapytań/m-c usługa będzie nadal aktywna, jednak dla zapewnienia ciągłości usług czas oczekiwania na odpowiedź może wydłużyć się do 30 sekund.