Zmiany w Regulaminach od 1 listopada 2022

Szanowni Państwo

Zgodnie z paragrafem 1 Regulaminem Platformy Hyperflow, dnia 10 października 2022, z zachowaniem 21 dniowego wyprzedzenia, informujemy o planowanych zmianach w obowiązujących regulaminach.

Wprowadzone zmiany mają na celu doprecyzowanie zapisów regulaminu w kontekście pojawiających wątpliwości się ze strony naszych Klientów oraz umożliwienie dodawania wsparcia dla kolejnych list sankcyjnych bez konieczności każdorazowej zmiany regulaminu szczegółowego usług Listy sankcyjne i AML Skaner.

Szczegółowy zakres zmian, zamieszczono poniżej:

1. Zmiana w Regulaminie Platformy Hyperflow

Z dniem 1 listopada 2022 roku, zostaną wprowadzone następujące zmiany do Regulaminu Platformy Hyperflow.

Zmiana w §8 ZOBOWIĄZANIA USŁUGOBIORCY , punkt 1

Wersja poprzednia (do 1 listopada 2022)Nowa wersja (od 1 listopada 2022)
Wszyscy Usługobiorcy są zobowiązani do przestrzegania prawa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, prawa Unii Europejskiej, oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet. 
Wszyscy Usługobiorcy są zobowiązani do przestrzegania prawa prawa Unii Europejskiej oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
Wykreślenie konieczności stosowania się do prawa Zjednoczonego Królestwa dla Klientów spoza UK

2. Zmiana w Regulaminie Szczegółowym Modułu Listy Sankcyjne

W sekcji Informacje o module / punkt 1. Moduł Listy sankcyjne obsługuje:

dopisanie litery e) w brzmieniu:

e) oraz inne listy sankcyjne, których aktualna lista będzie publikowana na stronie internetowej pod adresem: https://pl.hyperflow.eu/aml/sankcje/

3. Zmiana w Regulaminie Szczegółowym Modułu Sankcje Offline

W sekcji Warunki świadczenia usług / punkt 6. Moduł Sankcje Offline obsługuje:

dopisanie litery e) w brzmieniu:

e) oraz inne listy sankcyjne, których aktualna lista będzie publikowana na stronie internetowej pod adresem: https://pl.hyperflow.eu/aml/sankcje/

4. Zmiana w Regulaminie Szczegółowym Modułu AML Skaner

W sekcji Informacje o module / punkt 1. Moduł AML Skaner obsługuje:

dopisanie litery f) w brzmieniu:

f) oraz inne listy sankcyjne, których aktualna lista będzie publikowana na stronie internetowej pod adresem: https://pl.hyperflow.eu/aml/sankcje/

Planowane zmiany wejdą w życie 1 listopada 2022 roku.