Zmiany w cenniku od 1 lutego 2023

Szanowni Państwo,

W związku z rosnącymi kosztami operacyjnymi związanymi głównie z podwyżką cen energii elektrycznej i kosztami utrzymania infrastruktury serwerowej zmuszeni jesteśmy do aktualizacji naszych cenników.

Jest to pierwsza podwyżka cen oferowanych przez nas usług od 3 lat i jej wprowadzenie jest niezbędne do zachowania dotychczasowego poziomu jakości świadczonych przez nas usług.

Wyrażona procentowo średnia wartość wzrostu cen jest niższa niż skumulowana stopa inflacji za wyżej wymieniony okres.

Zaktualizowany cennik jest dostępny za pośrednictwem zakładki Sklep po zalogowaniu do platformy.

Dziękujemy za korzystanie na naszych usług.

Zespół Hyperflow