Tag: sankcje

Nowy moduł – Sankcje Offline

Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy, że od dziś na platformie usługowej Hyperflow dostępny jest nowy moduł o nazwie Sankcje Offline, który pozwala na przeglądanie i pobieranie kopii całej bazy list sankcyjnych przetwarzanych przez platformę Hyperflow.

Polska Lista Sankcyjna MSWiA już dostępna

Działając na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął publikację serii decyzji o wpisaniu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są specjalne środki związane z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę.

Listy sankcyjne na platformie Hyperflow

Z nieukrywaną dumą i radością informujemy, że do grona naszych usług,dostępnych na platformie Hyperflow, dołączył moduł Listy sankcyjne. Moduł ten służy do przeszukiwania i raportowania występowania firm iosób fizycznych na listach sankcyjnych AML (OFAC, ONZ czy UE). Wraz z modułem przeszukiwania list PEP oraz modułem obsługującym Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych tworzy solidny filar usług z kategorii AML i CFT oferowanych przez naszą firmę. Serdecznie zapraszamy do wypróbowania naszych usług!