Regulamin szczegółowy usługi: Moduł CRBR import

Data obowiązywania: od 21 maja 2020 roku.

 1. CRBR import to moduł samodzielny jak i rozszerzający podstawowy moduł Baza CRM, który pozwala na  pobieranie danych z rejestru beneficjentów rzeczywistych na podstawie numeru NIP, a za pomocą modułu  Baza CRM przechowywanie i przetwarzanie tych danych.
 2. Moduł CRBR import jest modułem samodzielnym i jego funkcjonalność zawarta jest w menu w zakładce Baza CRM jako “Import Beneficjentów Rzeczywistych”. Może również łączyć się z modułem Baza CRM lub/ i NIP skaner.
 3. Źródłem danych jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
 4. Usługa jest dostarczana w formie pakietów zapytań i rozliczana według liczby wykonywanych zapytań do bazy w ramach dostępnego Salda zapytań lub w formie nielimitowanego dostępu na czas określony*.
 5. Gdy usługa posiada status Aktywny – każdorazowe wciśnięcie guzika “Weryfikuj teraz” przy niepustej bazie lub konfiguracji pobierania danych z pliku zwane jest Wysłaniem zapytania, na które niezwłocznie udzielana jest odpowiedź w formie informacji tekstowej.
 6. Wysłanie zapytania zwraca następujące komunikaty: “Niepoprawny NIP” (niewłaściwa liczba kontrolna – numer NIP jest sprawdzany pod względem budowy numeru), “Brak informacji w CRBR” – numer NIP jest skonstruowany poprawnie, jednak podmiot o tym numerze NIP nie istnieje w rejestrze CRBR. Jeśli numer NIP jest poprawny i podmiot o tym numerze jest w rejestrze, w odpowiedzi otrzymamy informacje o podmiocie włącznie z listą beneficjentów rzeczywistych oraz reprezentacją firmy o ile takie dane zostały dostarczone do rejestru.
 7. W przypadku posiadania dodatniego salda dostępnych zapytań – każdorazowe wysłanie zapytania powoduje zmniejszenie liczby dostępnych żądań o liczbę sprawdzanych numerów NIP .
 8. W przypadku posiadania aktywnej licencji czasowej saldo zapytań nie zmienia się.
 9. Usługa przestaje być aktywna gdy posiadana ilość żądań (saldo dostępnych żądań) na danym Koncie Klienta spadnie do wartości 0 (zero).
 10. Usługodawca nie udostępnia całej bazy (kopii do pobrania) w ramach świadczenia tej usługi.
 11. Maksymalna częstotliwość wysyłania zapytań wynosi 5 zapytań na sekundę. 
 12. W przypadku wykonywania zapytań z większą częstotliwością usługa może odpowiedzieć kodem błędu: “Server busy”. 
 13. W przypadku wysłania zapytania zakończonego błędem Server busy lub Server timeout – saldo dostępnych zapytań nie pomniejsza się.
 14. W ramach świadczenia tej usługi usługodawca nie odpowiada za jakość danych dostarczanych przez Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych oraz za niedostępność spowodowaną awarią systemów teleinformatycznych CRBR. W przypadku takiej awarii, wysłanie zapytania nie zmniejsza salda zapytań.

 * – dostęp na czas określony bez limitu wywołań – powyżej 20 000 zapytań/m-c usługa będzie nadal aktywna, jednak dla zapewnienia ciągłości usług czas oczekiwania na odpowiedź może wydłużyć się do 30 sekund.