Regulamin szczegółowy usługi: Moduł GUS import

Data obowiązywania: od 25 maja 2019 roku.

GUS import to moduł rozszerzający podstawowy moduł Baza CRM, który pozwala na  importowanie danych z rejestru GUS na podstawie numeru NIP, a następnie na przechowywanie i przetwarzanie tych danych w podstawowym module Baza CRM.

Moduł GUS import nie jest modułem samodzielnym i działa wyłącznie przy aktywnym module podstawowym Baza CRM.

Źródłem danych jest Główny Urząd Statystyczny.

Usługa rozliczana jest wedle ilości wykonywanych zapytań do bazy.

Gdy usługa posiada status Aktywny – każdorazowy wpis niepustej wartości w oknie formularza zapytania i wciśnięcie przycisku Pobierz lub naciśnięcie klawisza enter zwane jest Wysłaniem zapytania, na które niezwłocznie udzielana jest odpowiedź w formie informacji tekstowej.

Wysłanie zapytania zwraca następujące komunikaty: “Niepoprawny NIP” (niewłaściwa liczba kontrolna – numer NIP jest sprawdzany pod względem budowy numeru), “Rekord nie został znaleziony” – numer NIP jest skonstruowany poprawnie, jednak nie istnieje podmiot o tym numerze NIP. Jeśli numer NIP jest poprawny i podmiot o tym numerze istnieje, w odpowiedzi otrzymamy informacje o podmiocie włącznie z obecnym statusem działalności.

W przypadku posiadania dodatniego salda dostępnych zapytań – każdorazowe wysłanie zapytania powoduje zmniejszenie liczby dostępnych żądań o jeden.

Usługa przestaje być aktywna gdy posiadana ilość żądań (saldo dostępnych żądań) na danym Koncie Klienta spadnie do wartości 0 (zero).

Usługodawca nie udostępnia całej bazy (kopii do pobrania) w ramach świadczenia tej usługi.

Maksymalna częstotliwość wysyłania zapytań wynosi 5 zapytań na sekundę. 

W przypadku wykonywania zapytań z większą częstotliwością usługa może odpowiedzieć kodem błędu: “Server busy”. 

W przypadku wysłania zapytania NIP zakończonego błędem Server busy lub Server timeout – saldo dostępnych zapytań nie pomniejsza się.

W ramach świadczenia tej usługi usługodawca nie odpowiada za jakość danych dostarczanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz za niedostępność spowodowaną awarią systemów teleinformatycznych GUS. W przypadku takiej awarii, wysłanie zapytania nie zmniejsza salda zapytań.