Listy sankcyjne na platformie Hyperflow

Z nieukrywaną dumą i radością informujemy, że do grona naszych usług,
dostępnych na platformie Hyperflow, dołączył moduł Listy sankcyjne.

Moduł ten służy do przeszukiwania i raportowania występowania firm i
osób fizycznych na listach sankcyjnych AML (OFAC, ONZ czy UE).

Wraz z modułem przeszukiwania list PEP oraz modułem obsługującym Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych tworzy solidny filar usług z kategorii AML i CFT oferowanych przez naszą firmę.

Serdecznie zapraszamy do wypróbowania naszych usług!