Autor: hyperflow

Nowy moduł – Sankcje Offline

Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy, że od dziś na platformie usługowej Hyperflow dostępny jest nowy moduł o nazwie Sankcje Offline, który pozwala na przeglądanie i pobieranie kopii całej bazy list sankcyjnych przetwarzanych przez platformę Hyperflow.

Polska Lista Sankcyjna MSWiA już dostępna

Działając na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął publikację serii decyzji o wpisaniu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są specjalne środki związane z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę.

Nowości w historii NIP Skanera!

Na naszej platformie znowu zmiany… Jeden z naszych klientów zwrócił się do nas z kłopotem. Potrzebne były raporty z historii weryfikacji na Białej Liście VAT za pomocą NIP Skanera dla konkretnego kontrahenta. Zawsze wychodzimy na przeciw potrzebom naszych klientów, a nasza platforma jest wyjątkowo elastycznym i zwinnym systemem, więc wzięliśmy się od razu do pracy i po kilku dniach pełnych planów i projektów powstała wyszukiwarka w historii NIP Skaner, którą oto mamy przyjemność zaprezentować.

Listy PEP jako narzędzie AML do weryfikacji kontrahentów

Ustawa AML z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zwraca szczególną uwagę na osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) i narzuca stosowanie szczególnych środków ostrożności, jeżeli firma zamierza podjąć współpracę z taką osobą lub już z nią współpracuje. Zapisy ustawy wymuszają więc od instytucji zobowiązanych weryfikowanie swoich klientów pod względem statusu PEP. Niestety zadanie to nie należy do prostych i przyjemnych.