Dokumentacja API: CRBR import

Wersja 1.1

Autoryzacja

Autoryzacja do API modułu CRBR import, podobnie jak inne moduły dostępne przez API Platformy usługowej HyperFlow, odbywa się za pomocą Klucza API wysłanego w nagłówku żądania o nazwie HFAPIKEY.

Wygenerowany klucz musi posiadać status Aktywny oraz mieć przypisany włączony dostęp do modułu CRBR import.

Poprawna konfiguracja Klucza API dla potrzeb CRBR import

Szczegóły na temat konfiguracji klucza są dostępne w dokumentacji użytkownika Platformy usługowej HyperFlow  rozdział 9. Klucze API.

Dostępne komendy

Zapytanie w CRBR o NIP – pojedyncze

KomendaZapytanie w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych – pojedyncze
Metoda HTTPPOST
URIhttps://hyperflow.eu/api/route/crbrimport
Format żądania (Request format)JSON
Format odpowiedzi (Response format)JSON
Kodowanie znakówUTF-8
ParametryObiekt (JSON) zawierający pole nip

Przykład żądania:
{
"nip":"1234567890"
}

Przykład odpowiedzi:
{
    "companyName": "XYZ S.A.",
    "vatno": "1234567890",
    "krs": "0000123456",
    "legalForm": "Spółka akcyjna",
    "legalFormType": "Osoba Prawna",
    "postCode": "00-010",
    "city": "Warszawa",
    "address": "ul. Franklina Roosevelta 1",
    "beneficialowners": [
       {
            "firstName": "Jacek",
            "secondName": "Kanrad",
            "lastName": "Kowalski",
            "pesel": "80080812345",
            "nin": null,
            "dateOfBirth": null,
            "country": "PL",
            "pepStatus": "Nieokreślony",
            "nationality": "PL",
            "personId": "80080812345"
        },
        {
            "firstName": "Robert",
            "secondName": "",
            "lastName": "Iksiński",
            "pesel": "72020712345",
            "nin": null,
            "dateOfBirth": null,
            "country": "PL",
            "pepStatus": "Nieokreślony",
            "nationality": "PL",
            "personId": "72020712345"
        }
    ],
    "principles": [
        {
            "firstName": "Jacek",
            "secondName": "Kanrad",
            "lastName": "Kowalski",
            "pesel": "80080812345",
            "nin": null,
            "dateOfBirth": null,
            "country": "PL",
            "pepStatus": "Nieokreślony",
            "nationality": "PL",
            "personId": "80080812345"
        },
        {
            "firstName": "Robert",
            "secondName": "",
            "lastName": "Iksiński",
            "pesel": "72020712345",
            "nin": null,
            "dateOfBirth": null,
            "country": "PL",
            "pepStatus": "Nieokreślony",
            "nationality": "PL",
            "personId": "72020712345"
        }
    ],
    "nip": "7822622168",
    "status": "ok",
    "result": "ok",
    "consumeId": "7418"
}

Zapytanie w CRBR o NIP – masowe – tablica JSON

KomendaZapytanie w CRBR zbiorowe – JSON Array
Metoda HTTPPOST
URIhttps://hyperflow.eu/api/route/crbrbatch
Format żądania (Request format)JSON
Format odpowiedzi (Reponse format)JSON
Kodowanie znakówUTF-8
Parametry
Tablic JSON Array, zawierająca obiekty z polem: nip

Przykład żądania:
[
  {
    "nip": "0123456789"
  },
  {
    "nip": "1234567890"
  }
]

Przykład odpowiedzi:
{
    "result": "ok",
    "reports": [
        {
          "companyName": "XYZ S.A.",
           "vatno": "1234567890",
           "krs": "0000123456",
           "legalForm": "Spółka akcyjna",
           "legalFormType": "Osoba Prawna",
           "postCode": "00-010",
           "city": "Warszawa",
           "address": "ul. Franklina Roosevelta 1",
           "beneficialowners": [
              {
                   "firstName": "Jacek",
                   "secondName": "Kanrad",
                   "lastName": "Kowalski",
                   "pesel": "80080812345",
                   "nin": null,
                   "dateOfBirth": null,
                   "country": "PL",
                   "pepStatus": "Nieokreślony",
                   "nationality": "PL",
                   "personId": "80080812345"
               },
               {
                   "firstName": "Robert",
                   "secondName": "",
                   "lastName": "Iksiński"
                   "pesel": "72020712345",
                   "nin": null,
                   "dateOfBirth": null,
                   "country": "PL",
                   "pepStatus": "Nieokreślony",
                   "nationality": "PL",
                   "personId": "72020712345"
               }
           ],
          "principles": [
               {
                   "firstName": "Jacek",
                   "secondName": "Kanrad",
                   "lastName": "Kowalski",
                   "pesel": "80080812345",
                   "nin": null,
                   "dateOfBirth": null,
                   "country": "PL",
                   "pepStatus": "Nieokreślony",
                   "nationality": "PL",
                   "personId": "80080812345"
               },
               {
                   "firstName": "Robert",
                   "secondName": "",
                   "lastName": "Iksiński",
                   "pesel": "72020712345",
                   "nin": null,
                   "dateOfBirth": null,
                   "country": "PL",
                   "pepStatus": "Nieokreślony",
                   "nationality": "PL",
                   "personId": "72020712345"
               }
           ],
           "nip": "7822622168",
           "status": "ok",
           "result": "ok",
           "consumeId": "7418"
        },
        {
            "companyName": "ABC  SA",
            "vatno": "0123456789",
            "krs": "0000001234",
            "legalForm": "Spółka akcyjna",|
            "legalFormType": "Osoba Prawna",
            "postCode": "12-345",
            "city": "Kozienice",
            "address": "ul. Komunalna 10",
            "beneficialowners": [
                {
                    "firstName": "Jan",
                    "secondName": "Artur",
                    "lastName": "Nowak",
                    "pesel": "79000001111",
                    "nin": null,
                    "dateOfBirth": null,
                    "country": "PL",
                    "pepStatus": "Nieokreślony",
                    "nationality": "PL",
                    "personId": "79000001111"
                }
            ],
            "principles": [ ],
            "nip": "8650004194",
            "status": "ok",
            "result": "ok",
            "consumeId": "7440",
            "date": "2020-05-27",
            "resp": "ok"
        }
    ]
}

Uwagi implementacyjne

Żądanie przyjmuje tablicę obiektów z których każdy posiada atrybut nip.

 • Atrybut nip– białe znaki i znak myślnika są usuwane

Dodanie numeru NIP do bufora analizy

KomendaDodanie numeru NIP do bufora automatycznej analizy
Metoda HTTPPOST
URIhttps://hyperflow.eu/api/route/datasource/
datainput/crbrimport/
Format żądania (Request format)JSON
Format odpowiedzi (Response format)JSON
Kodowanie znakówUTF-8
ParametryObiekt (JSON) zawierający pole nip

Przykład żądania:
{
"nip":"1234567890"
}

Przykład odpowiedzi:
{
    "result": "ok",
    "msg": "Data saved"
}

Przykłady wywołania za pomocą klienta RESTED

Zapytanie pojedyncze

Zapytanie JSON Array

Dodanie numeru NIP do bufora analizy

Kody błędów

Przykład kodu:
{
    "code": "0000",
    "redirect": "",
    "result": "err",
    "msg": "Access denied"
}

Przyczyny:

 • Błędny klucz API
 • Nieaktywny klucz API,

Przykład kodu:
{
    "code": "0089",
    "redirect": "",
    "result": "err",
    "msg": "Brak dostępu do usługi"
}

Przyczyny:

 • Użytkownik zużył całą pulę wykupionych zapytań lub termin, do którego usługa została wykupiona minął,
 • Nieaktywny klucz API,
 • Klucz API nie ma włączonej usługi CRBR import.

Przykład kodu:
{
  "code": "eVatNo",
  "redirect": "",
  "result": "err",
  "msg": "Pole Vat/NIP nie może być puste."
}

Przypadki:

 • Niewłaściwie wprowadzona nazwa parametru: „nip”,
 • Niewłaściwy parametr dla żądania URI,
 • Parametr „nip” jest pusty,
 • Brak parametru w żądaniu,
 • Wybrana metoda jest niewłaściwa dla zapytania (POST/GET).

Przykład kodu:
{
  "code": "bVatNo",
  "redirect": "",
  "result": "err",
  "msg": "Niepoprawny NIP"
}

Przypadki:

 • Nieprawidłowa ilość znaków w parametrze “nip”,
 • Niedozwolone znaki w parametrze “nip” (dopuszcza się spacje i myślniki),
 • Niewłaściwa suma kontrolna numeru nip.

Przykład kodu:
{
    "code": "bData",
    "redirect": "",
    "result": "err",
    "msg": "Błędne dane"
}

Przypadki:

 • Niewłaściwie wprowadzona nazwa parametru: „nip”,
 • Niewłaściwy parametr dla żądania URI,
 • Parametr „nip” jest pusty.

Przykład kodu:
{
    "code": "1233",
    "redirect": "",
    "result": "err",
    "msg": "Nieznana komenda"
}

Przypadki:

 • Niewłaściwie wprowadzone URI,
 • Wybrana metoda jest niewłaściwa dla zapytania (POST/GET).