Jak weryfikować klientów na listach PEP?

Studium przypadku

Klient z branży bankowej – nieduży bank poszukuje narzędzia do weryfikacji statusów PEP klientów. Sprawdzani będą nowi klienci, około 10 osób dziennie.

Dane wejściowe:

Klient nie decyduje się na masową weryfikację ani na integrację przez API ze względu na niewielką liczbę weryfikacji. Pracownik odpowiedzialny za weryfikację, będzie wprowadzał codziennie dane bezpośrednio na stronie platformy Hyperflow.

Wolumen danych wejściowych:

Około 100 rekordów miesięcznie.

Dane wyjściowe – sposób raportowania:

Klient potrzebuje zarówno raportów indywidualnych do dokumentacji klienta jak i miesięcznych raportów zbiorczych w celach sprawozdawczych.

Sposób dostarczania danych do Hyperflow:

Dane wprowadzane ręcznie lub za pomocą pliku csv.

Sposób realizacji projektu

Ze względu na nieduży wolumen danych wejściowych polecona została weryfikacja pojedyncza za pomocą modułu Listy PEP wraz z historią weryfikacji PEP w celu przechowywania pobranych danych.

Moduły wymagane do realizacji projektu:

Listy PEP
Historia weryfikacji PEP

Scenariusz postępowania

Pracownik codziennie wprowadza nowych klientów ręcznie za pomocą okna dialogowego lub pliku csv do modułu Listy PEP i wysyła do weryfikacji w bazie PEP.

Usługa Listy PEP

Po zakończonym miesiącu pracownik pobiera raport z Historii weryfikacji PEP w postaci pliku csv do celów sprawozdawczych.

Weryfikacja okresowa bazy klientów z wykorzystaniem weryfikacji automatycznej PEP

Zarząd zlecił okresową weryfikację wszystkich klientów w bazie PEP.

W tym celu pracownik potrzebuje uzupełnić nazwiska, które nie były dotąd weryfikowane. Pracownik tworzy plik csv z nieweryfikowanymi klientami.

Ustawienie masowej analizy

W widoku Weryfikacja automatyczna PEP w zakładce AML & CFT NIE włączono analizy oraz NIE ustawiono adres email dla raportów. Narzędzie zostanie wykorzystane do jednorazowej masowej weryfikacji.

Konfiguracja pobierania danych

Konfigurator automatu pobierania danych pozostaje bez zmian – ustawienie „Automatyczny import wyłączony”.

Załadowanie danych do weryfikacji statusu PEP

Dane zostaną załadowane bezpośrednio z historii weryfikacji PEP. Wyjątek stanowią klienci, którzy nie byli dotychczas sprawdzani. Ich dane zostaną wprowadzone z przygotowanego przez pracownika pliku csv.

Dodawanie danych z lokalnego pliku csv

Wprowadzanie danych do masowej weryfikacji PEP z pliku csv

Aby dodać dane z pliku csv, należy kliknąć „Dodaj” w zakładce „Dodaj dane do analizy”, a następnie przejść do masowego wprowadzania danych.

Masowe wprowadzanie danych składa się z okna dialogowego, gdzie można wkleić skopiowane dane z pliku oraz z wyszukiwarki plików. Klikając Browse” otwiera się okno z wyszukiwarka plików na dysku. Należy wybrać plik z danymi, który został przygotowany wcześniej, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj nowy”.

Dodawanie danych do masowej weryfikacji PEP

Dodawanie danych z historii weryfikacji PEP

Aby dodać do automatycznej analizy dane z historii weryfikacji PEP wystarczy skorzystać z „kalendarza historii” na dole strony, wybrać interesujący nas miesiąc i kliknąć „Pobierz”.

Kalendarz historii weryfikacji PEP

Zaczytane dane automatycznie nie dodają duplikatów, dlatego ten sposób weryfikacji okresowej jest najbardziej wydajny.

Po dodaniu wszystkich interesujących nas miesięcy z historii weryfikacji należy kliknąć przycisk „Weryfikuj teraz” dostępny w ustawieniach analiz.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie p2-3-1024x421.png
Statystyki – masowa weryfikacja PEP

Po dokonanej analizie za pomocą statystyk można filtrować dane według statusu wykonanej analizy.

Raportowanie

Raport w postaci pliku csv z wyniku masowej analizy jest dostępny pod wynikami analizy na dole strony.

Dane z analizy nie muszą być w żaden sposób czyszczone. Jeśli weryfikacja bazy będzie odbywała się cyklicznie, w następnym miesiącu wystarczy dodać dane z ostatnich miesięcy historii weryfikacji za pomocą kalendarza weryfikacji i wykonać analizy.

Podsumowanie

W celu weryfikacji nowych klientów w bazie PEP użyto następujących modułów dostępnych na platformie Hyperflow:

NazwaRodzaj licencjiCena (netto)
Listy PEPPakiet 5000 wywołań1549.00 PLN
Historia weryfikacji PEPDostęp przez rok – bez limitu wywołań549.00 PLN
RAZEM2098.00 PLN

Całkowity koszt realizacji projektu na rok wyniesie 2098.00 PLN.

Ponieważ klient planuje przeprowadzanie cyklicznej weryfikacji około raz na kwartał, zaproponowany pakiet w zupełności wystarczy na czterokrotną weryfikację całej bazy oraz weryfikację nowych klientów.
Klient nie poniesie dodatkowych kosztów wdrożenia, sprzętu ani uruchomienia oprogramowania.

Korzyści z posiadanych modułów

  • Dostęp do najszerszej, stale rozwijanej bazy osób zajmujących stanowisko eksponowane politycznie – PEP,
  • Dostęp do historii weryfikacji PEP,
  • Narzędzie do masowej weryfikacji statusu PEP,
  • Raporty zbiorcze oraz indywidualne.