Monitoring danych rejestrowych

Automatyczna analiza GUS import

Moduł GUS import jest rozszerzeniem modułu Baza CRM. Umożliwia sprawdzenie i zaimportowanie danych z rejestrów krajowych do CRM.

Moduł ten umożliwia również masowe, automatyczne pobieranie danych kontrahentów oraz ich analizę i porównanie z danymi wprowadzonymi w bazie modułu CRM w celu raportowania różnic wykrytych w czasie.
Pobieranie danych i analiza zmian (wykrywanie różnic) odbywa w nocy.
Raport z podsumowaniem wykrytych zmian w danych rejestrowych podmiotów przesyłany jest za pomocą e-mail oraz jest dostępny z poziomu aplikacji WWW.

Pobieranie informacji odbywa się poprzez podanie numeru NIP.
W przypadku masowej analizy, numery NIP mogą być wprowadzane ręcznie, ładowane z pliku csv lub arkusza Google.

Źródłem danych jest Główny Urząd Statystyczny, który zawiera dane z:

 • Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki cywilne.
 • Krajowego Rejestru Sądowego – spółki prawa handlowego, w tym Spółki akcyjne, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółki komandytowe.
Konfiguracja pobierania danych do analizy danych.

Moduł może służyć również do weryfikacji poprawności numeru NIP. Jeżeli numer NIP jest niepoprawny, otrzymają Państwo informację zwrotną.

Jeżeli numer NIP jest poprawny i podmiot o tym numerze istnieje w rejestrach przedsiębiorców, otrzymają Państwo takie informacje jak:

 • Pełna nazwa firmy,
 • Forma działalności,
 • Pełna nazwa formy prawnej,
 • Pełny adres siedziby,
 • Data rozpoczęcia działalności,
 • Data zawieszenia/wznowienia prowadzenia działalności,
 • Data zakończenia prowadzenia działalności,
 • Obecny status działalności,
 • Numer REGON,
 • E-mail,
 • Numer KRS.

Dostęp do modułu GUS import jest realizowany w formie widżetu dla modułu Baza CRM za pośrednictwem naszej platformy usługowej (Aplikacja WWW) i jest rozliczany za każde zapytanie – w ramach wykupionych pakietów (prepaid).

Najważniejsze funkcje modułu GUS import:

 • Import i podgląd danych rejestrowych (adres, kontakt, siedziba) z bazy GUS (CEIDG i KRS),
 • Monitorowanie i raportowanie zmian w bazie REGON / GUS,
 • Wykrywanie momentu zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej,
 • Codzienne raporty e-mail z wynikami analizy i wykrytymi różnicami,
 • Import i zapis danych kontaktowych firm do CRM / Hurtowni danych,
 • Integracja z zewnętrznymi systemami przez API i pliki CSV i Arkusze Google Sheets,
 • Możliwość zasilenia Hurtowni danych / CRM– aktualnymi informacjami o firmie z danych rejestrowych,
 • Możliwość masowego pobierania statusu działalności gospodarczej,
 • Możliwość masowego pobierania daty rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia działalności gospodarczej.
Pobieranie danych firmy do CRM za pomocą GUS import

Moduł GUS import to:

 • Narzędzie do pobierania danych o polskich firmach i zapisu do lokalnej bazy CRM,
 • Narzędzie do monitorowania zmian w danych polskich firm po numerze NIP,
 • Program do raportowania zmian w danych rejestrowych po NIP,
 • Narzędzie raportujące zawieszone i zamknięte firmy,
 • Oprogramowanie wspomagające analizę danych firmowych po NIP,
 • Integrator bazy REGON / GUS z innymi systemami IT,
 • Narzędzie do weryfikacji firmy na podstawie numeru NIP,
 • Oprogramowanie do importu danych adresowych firmy z rejestrów publicznych,
 • Rozszerzanie modułu baza CRM,
 • Konwerter danych adresowych firmy do formatu maszynowego arkusza – CSV, Excel.

Dowiedz się więcej