Dokumentacja API Moduł: Listy sankcyjne

Wersja 1.0

Autoryzacja

Autoryzacja do API modułu Listy Sankcyjne, podobnie jak do innych modułów dostępnych przez API Platformy usługowej HyperFlow, odbywa się za pomocą Klucza API wysłanego w nagłówku żądania o nazwie HFAPIKEY.

Wygenerowany klucz musi posiadać status Aktywny oraz mieć przypisany włączony dostęp do modułu Listy Sankcyjne.

Poprawna konfiguracja Klucza API dla modułu Listy Sankcyjne

Klucz API – Listy sankcyjne

Szczegóły na temat konfiguracji klucza są dostępne w dokumentacji użytkownika Platformy usługowej HyperFlow  rozdział 9. Klucze API.

Dostępne komendy

Zapytanie pojedyncze – listy sankcyjne dla podmiotów.

KomendaZapytanie pojedyncze – sprawdza na listach sankcyjnych dla podmiotów.
Metoda HTTPPOST
URIhttps://hyperflow.eu/api/route/sls/entity
Format żądania (Request format)JSON
Format odpowiedzi (Response format)JSON
Kodowanie znakówUTF-8
Parametryname – nazwa firmy lub organizacji

Przykład żądania:

{
"name":"Asadullah"
}

Przykład odpowiedzi:

{
 "items": [
   {
     "name": "Asadullah",
     "slsResponse": "Nie występuje na listach sankcyjnych",
     "issls": "N"
   }
 ],
 "consumeId": "8016",
 "result": "ok"
}

Zapytanie pojedyncze – listy sankcyjne dla osób fizycznych

KomendaZapytanie pojedyncze – sprawdza na listach sankcyjnych dla osób.
Metoda HTTPPOST
URIhttps://hyperflow.eu/api/route/sls/person
Format żądania (Request format)JSON
Format odpowiedzi (Response format)JSON
Kodowanie znakówUTF-8
Parametryname – imię i nazwisko weryfikowanej osoby

Przykład żądania:

{
"name":"Asadullah"
}

Przykład odpowiedzi:

{
   "items": [
       {
           "name": "Asadullah",
           "issls": "T",
           "listType": "EU",
           "objectType": "Osoba fizyczna",
           "src": "EU",
           "reference": "EU.3997.31",
           "name_aliases": [
               "Asad",
               "Asadullah",
               "Abu Sa’d at-Trinidadi",
               "Shane Dominic Crawford"
           ],
           "birthyear_aliases": null,
           "birthdate_aliases": [
               "1986-02-22"
           ],
           "comment": "Physical description: eye colour: brown; hair colour: dark; complexion: light brown; build: medium; height: 174cm; weight: 64kg; speaks English, Arabic.",
           "slsResponse": "Występuje na listach sankcyjnych"
       }
  ],
   "consumeId": "8010",
   "result": "ok"
}

Zapytanie pojedyncze – listy sankcyjne dla podmiotów i osób.

KomendaZapytanie pojedyncze – sprawdza na listach sankcyjnych zarówno dla podmiotów jak i osób.
Metoda HTTPPOST
URIhttps://hyperflow.eu/api/route/sls
Format żądania (Request format)JSON
Format odpowiedzi (Response format)JSON
Kodowanie znakówUTF-8
Parametryname – imię i nazwisko weryfikowanej osoby lub nazwa firmy/organizacji

Przykład żądania:

{
"name":"Asadullah"
}

Przykład odpowiedzi:

{
   "items": [
       {
           "name": "Asadullah",
           "issls": "T",
           "listType": "EU",
           "objectType": "Osoba fizyczna",
           "src": "EU",
           "reference": "EU.3997.31",
           "name_aliases": [
               "Asad",
               "Asadullah",
               "Abu Sa’d at-Trinidadi",
               "Shane Dominic Crawford"
           ],
           "birthyear_aliases": null,
           "birthdate_aliases": [
               "1986-02-22"
           ],
         "comment": "Physical description: eye colour: brown; hair colour: dark; complexion: light brown; build: medium; height: 174cm; weight: 64kg; speaks English, Arabic.",
           "slsResponse": "Występuje na listach sankcyjnych"
       }
   ],
   "consumeId": "8010",
   "result": "ok"
}

Uwagi implementacje:

Parametr name stanowi jeden ciąg znaków (string) oddzielony spacjami.

Zapytanie zbiorowe – listy sankcyjne dla podmiotów.

KomendaZapytanie zbiorowe
Metoda HTTPPOST
URIhttps://hyperflow.eu/api/route/slsbatch/entity
Format żądania (Request format)JSON
Format odpowiedzi (Reponse format)JSON
Kodowanie znakówUTF-8
Parametry
„batch”:[”nazwa firmy”,”nazwa firmy”,”nazwa firmy”]

Przykład żądania:

{
    "batch":["Abdul Karim","Grupa Islamska","Jan Kowalski"]
}

Przykład odpowiedzi:

{
   "result": "ok",
   "batch": [
       {
           "items": [
               {
                   "name": "Abdul Karim",
                   "slsResponse": "Nie występuje na listach sankcyjnych",
                   "issls": "N"
               }
           ],
           "consumeId": "8164",
           "result": "ok"
       },
       {
           "items": [
               {
                   "name": "Grupa Islamska",
                   "issls": "T",
                   "listType": "EU",
                   "objectType": "Firma lub organizacja",
                   "name_aliases": [
                       "IG",
                       "Islamiska gruppen",
                       "Islamic Group - IG",
                       "Gama'a al-Islamiyya",
                       "Джамаа Ислямия",
                       "Grupo Islámico",
                       "Islámská skupina",
                       "Islamisk Gruppe",
                       "Islamische Gruppe",
                       "Islamirühmitus",
                       "Ισλαμική Ομάδα",
                       "Groupe islamique",
                       "Grúpa Ioslamach",
                       "Islamska skupina",
                       "Islamo grupuotė",
                       "Iszlám Csoport",
                       "il-Grupp Iżlamiku",
                       "Islamitische Groep",
                       "Grupa Islamska",
                       "Grupo Islâmico",
                       "Grupul Islamic",
                       "Islamská skupina",
                       "Islamistična skupina",
                       "Al-Gama'a al-Islamiyya"
                   ],
                   "src": "EU",
                   "reference": "EU.3512.47",
                   "comment": "",
                   "slsResponse": "Występuje na listach sankcyjnych"
               }
           ],
           "consumeId": "8165",
           "result": "ok"
       }, 
      {
           "items": [
               {
                   "name": "Jan Kowalski",
                   "slsResponse": "Nie występuje na listach sankcyjnych",
                   "issls": "N"
               }
           ],
           "consumeId": "8166",
           "result": "ok"
       }
   ]
}

Uwagi implementacje:

Parametr batch przyjmuje tablicę ciągów znaków oddzieloną przecinkami (JSONArray). Każdy ciąg znaków jest skonstruowany dokładnie na tych samych zasadach co pojedynczy parametr name.

Zapytanie zbiorowe – listy sankcyjne dla osób fizycznych.

KomendaZapytanie zbiorowe
Metoda HTTPPOST
URIhttps://hyperflow.eu/api/route/slsbatch/person
Format żądania (Request format)JSON
Format odpowiedzi (Reponse format)JSON
Kodowanie znakówUTF-8
Parametry
„batch”:[„imię nazwisko”,”imię nazwisko”,”imię nazwisko”,”imię nazwisko”]

Przykład żądania:

{
    "batch":["Abdul Karim","Grupa Islamska","Jan Kowalski"]
}

Przykład odpowiedzi:

{
   "result": "ok",
   "batch": [
       {
           "items": [
               {
                   "name": "Abdul Karim",
                   "issls": "T",
                   "listType": "EU",
                   "objectType": "Osoba fizyczna",
                   "src": "EU",
                   "reference": "EU.1518.29",
                   "name_aliases": [
                       "Abdul Hadi",
                       "Gun Gun Rusman Gunawan",
                       "Bukhory",
                       "Bukhori",
                       "Abdul Karim",
                       "Abd Al-Hadi",
                       "Rusman Gunawan"
                   ],
                   "birthyear_aliases": null,
                   "birthdate_aliases": [
                       "1977-07-06"
                   ],
                   "comment": "",
                   "slsResponse": "Występuje na listach sankcyjnych"
               },
               {
                   "name": "Abdul Karim",
                   "issls": "T",
                   "listType": "UN",
                   "objectType": "Osoba fizyczna",
                   "src": "UN",
                   "reference": "QDi.218",
                   "name_aliases": [
                       "GUN GUN RUSMAN GUNAWAN",
                       "Abd Al-Hadi",
                       "Abdul Hadi",
                       "Gunawan, Rusman",
                       "Bukhori",
                       "Abdul Karim",
                       "Bukhory"
                   ],
                   "birthyear_aliases": null,
                   "birthdate_aliases": [
                       "1977-07-06"
                   ],
                   "comment": "Brother of Nurjaman Riduan Isamuddin (QDi.087). Review pursuant to\nSecurity Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019 INTERPOL-UN Security Council Special Notice
web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN
Notices-Individuals",
                   "slsResponse": "Występuje na listach sankcyjnych"
               }
           ],
           "consumeId": "8167",
           "result": "ok"
       },
       {
           "items": [
               {
                   "name": "Grupa Islamska",
                   "slsResponse": "Nie występuje na listach sankcyjnych",
                   "issls": "N"
               }
           ],
           "consumeId": "8168",
           "result": "ok"
       },
       {
           "items": [
               {
                   "name": "Jan Kowalski",
                   "slsResponse": "Nie występuje na listach sankcyjnych",
                   "issls": "N"
               }
           ],
           "consumeId": "8169",
           "result": "ok"
       }
   ]
}

Zapytanie zbiorowe – listy sankcyjne dla podmiotów i osób.

KomendaZapytanie zbiorowe
Metoda HTTPPOST
URIhttps://hyperflow.eu/api/route/slsbatch
Format żądania (Request format)JSON
Format odpowiedzi (Reponse format)JSON
Kodowanie znakówUTF-8
Parametry
„batch”:[„imię nazwisko”,”nazwa firmy”,”imię nazwisko”,”nazwa organizacji”]

Przykład żądania:

{
    "batch":["Abdul Karim","Grupa Islamska","Jan Kowalski"]
}

Przykład odpowiedzi:

{
   "result": "ok",
   "batch": [
       {
           "items": [
               {
                   "name": "Abdul Karim",
                   "issls": "T",
                   "listType": "EU",
                   "objectType": "Osoba fizyczna",
                   "src": "EU",
                   "reference": "EU.1518.29",
                   "name_aliases": [
                       "Abdul Hadi",
                       "Gun Gun Rusman Gunawan",
                       "Bukhory",
                       "Bukhori",
                       "Abdul Karim",
                       "Abd Al-Hadi",
                       "Rusman Gunawan"
                   ],
                   "birthyear_aliases": null,
                   "birthdate_aliases": [
                       "1977-07-06"
                   ],
                   "comment": "",
                   "slsResponse": "Występuje na listach sankcyjnych"
               },
               {
                   "name": "Abdul Karim",
                   "issls": "T",
                   "listType": "UN",
                   "objectType": "Osoba fizyczna",
                   "src": "UN",
                   "reference": "QDi.218",
                   "name_aliases": [
                       "GUN GUN RUSMAN GUNAWAN",
                       "Abd Al-Hadi",
                       "Abdul Hadi",
                       "Gunawan, Rusman",
                       "Bukhori",
                       "Abdul Karim",
                       "Bukhory"
                   ],
                   "birthyear_aliases": null,
                   "birthdate_aliases": [
                       "1977-07-06"
                   ],
                 "comment": "Brother of Nurjaman Riduan Isamuddin (QDi.087). Review pursuant to\nSecurity Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019 INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN
Notices-Individuals",
                   "slsResponse": "Występuje na listach sankcyjnych"
               }
           ],
           "consumeId": "8170",
           "result": "ok"
       },
       {
           "items": [
               {
                   "name": "Grupa Islamska",
                   "issls": "T",
                   "listType": "EU",
                   "objectType": "Firma lub organizacja",
                   "name_aliases": [
                       "IG",
                       "Islamiska gruppen",
                       "Islamic Group - IG",
                       "Gama'a al-Islamiyya",
                       "Джамаа Ислямия",
                       "Grupo Islámico",
                       "Islámská skupina",
                       "Islamisk Gruppe",
                       "Islamische Gruppe",
                       "Islamirühmitus",
                       "Ισλαμική Ομάδα",
                       "Groupe islamique",
                       "Grúpa Ioslamach",
                       "Islamska skupina",
                       "Islamo grupuotė",
                       "Iszlám Csoport",
                       "il-Grupp Iżlamiku",
                       "Islamitische Groep",
                       "Grupa Islamska",
                       "Grupo Islâmico",
                       "Grupul Islamic",
                       "Islamská skupina",
                       "Islamistična skupina",
                       "Al-Gama'a al-Islamiyya"
                   ],
                   "src": "EU",
                   "reference": "EU.3512.47",
                   "comment": "",
                   "slsResponse": "Występuje na listach sankcyjnych"
               }
           ],
           "consumeId": "8171",
           "result": "ok"
       },
       {
           "items": [
               {
                   "name": "Jan Kowalski",
                   "slsResponse": "Nie występuje na listach sankcyjnych",|
                   "issls": "N"
               }
           ],
           "consumeId": "8172",
           "result": "ok"
       }
   ]
}

Zapytanie z pliku zdalnego

KomendaZapytanie na listach sankcyjnych z pliku zdalnego CSV
Metoda HTTPPOST
URIhttps://hyperflow.eu/api/route/slsbatch
Format żądania (Request format)JSON
Format odpowiedzi (Reponse format)JSON
Kodowanie znakówUTF-8
Parametry„hfFile”: {    „name”: „twoj_plik.csv”,    „tmp_name”: „https://zdalnalokalizacja.pl/twoj_plik.csv”}

Przykład żądania:

{
  "hfFile": {
 "name": "test_plik.csv",
 "tmp_name": "https://zdalna lokalizacja.pl/test_plik.csv”
  }
}

Gdzie zawartość pliku wygląda następująco:

Przykład arkusza google

Zalecenia co do zapytań

Zalecanym sposobem odpytywania API jest podawanie pierwszego imienia i nazwiska, nazwy organizacji, nazwy firmy. W przypadku niejednoznacznej odpowiedzi – gdy “trafienie” będzie dotyczyć więcej niż jednej osoby/firmy – zostaną zwrócone wszystkie wyniki.

W przypadku weryfikacji pozytywnej (jest na listach sankcyjnych) każdorazowo zwracane są wszystkie dostępne informacje na temat danej osoby/firmy oraz nałożonych sankcji (w przypadku osoby są: to możliwe daty urodzenia lub rok urodzenia, możliwe stosowane nazwiska; w przypadku firmy/organizacji: możliwe stosowane nazwy; wszystkie odpowiedzi zawierają rodzaj listy sankcyjnej i jej numer referencyjny).

Przykład wywołania za pomocą klienta RESTED

Request API – listy sankcyjne

Kody błędów

Przykład kodu:

{
    "code": "0089",
    "redirect": "",
    "result": "err",
    "msg": "Brak dostępu do usługi"
}

Przypadki:

 • Użytkownik zużył całą pulę wykupionych zapytań lub termin, do którego usługa została wykupiona minął,
 • Nieaktywny klucz API,
 • Klucz API nie ma włączonej usługi Listy sankcyjne.

Przykład kodu:

{
    "code": "0404",
    "redirect": "",
    "result": "err",
    "msg": "Brak pliku lub plik jest pusty"
}

Przypadki:

 • Podana ścieżka jest niewłaściwa,
 • Plik nie zawiera danych, jest pusty,
 • Niewłaściwy format pliku, plik nie jest plikiem CSV,
 • Niewłaściwie wprowadzone nazwy parametrów: „name”,   „tmp_name”.

Przykład kodu:

{
    "code": "0009",
    "redirect": "",
    "result": "err",
    "msg": "Błędne dane"
}

Przypadki:

 • Niewłaściwie wprowadzona nazwa parametru: „batch”,   „hfFile”,
 • Niewłaściwy parametr dla żądania URI,
 • Parametr „batch”,   „hfFile” jest pusty,
 • Brak parametru w żądaniu.

Przykład kodu:

{
   "code": "1233",
   "redirect": "",
   "result": "err",
   "msg": "Nieznana komenda"
}

Przypadki:

 • Niewłaściwie wprowadzone URI,
 • Wybrana metoda jest niewłaściwa dla zapytania (POST/GET).