Listy sankcyjne

Screening sankcji OFAC UE ONZ

Czym są listy sankcyjne i jak je obsługiwać?

Za pośrednictwem strony Ministerstwa Finansów Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że zgodnie z art. 118 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane stosują szczególne środki ograniczające wobec osób i podmiotów wskazanych na poniższych listach, objętych sankcjami finansowymi na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Obecnie w Polsce i na świecie funkcjonuje kilka odrębnych list zawierających osoby objęte sankcjami – są to tak zwane Listy Sankcyjne.

W zależności od charakteru list mogą one mieć różną podstawę prawną i dotyczyć kwestii związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML / CFT) jak również innych spraw takich jak te, ujęte w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Kilka najpopularniejszych list sankcyjnych, które są obsługiwane przez nasze oprogramowanie, zamieszczono poniżej:

 • Listy sankcyjne Komisji Europejskiej (e-CTFSL)
 • Amerykańskie Listy sankcyjne (OFAC) – Listy podmiotów, opracowywane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA – SDN, oraz CSDN czyli skonsolidowane listy sankcyjne.
 • BIS Entity List – lista ograniczeń handlowych opublikowana przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych
 • Listy sankcyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) – na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ (United Nations), dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych atakami terrorystycznymi.
 • Polskie Listy sankcyjne (MSWiA) – publikowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Analiza klienta – Jak sprawdzić, czy mój klient jest obecny na liście sankcyjnej?

Procedura zachowania należytej staranności wymaga od instytucji obowiązanych, aby cyklicznie weryfikować swoich klientów na wyżej wymienionych listach.

Proces ten powinien być wykonywany już na początku zawierania relacji z klientem (on-boarding) jak i później, cyklicznie, w trakcie trwania relacji.

Oczywiście manualna weryfikacja każdego klienta jest zadaniem żmudnym i kłopotliwym. Na uwagę zasługuje również fakt, że zawartość tych list dość często ulega zmianom.

Kolejnym wyzwaniem jest to, że na listach występują zarówno podmioty jak i osoby fizyczne, dlatego jeżeli naszym kontrahentem jest firma lub organizacja musimy sprawdzić każdego beneficjenta rzeczywistego (UBO) tego podmiotu.

Warto również przyjrzeć się członkom reprezentacji danego podmiotu.

Dlaczego warto rozważyć wprowadzenie narzędzia wspomagającego analizę na listach sankcyjnych?

Posiadanie narzędzia umożliwiającego maszynową czyli automatyczną weryfikację obecności na listach sankcyjnych (sanctions screening) – w formie specjalistycznego oprogramowania niesie ze sobą niezaprzeczalnie wiele korzyści, do których zaliczyć możemy:

 • Możliwość skorzystania z wyszukiwarki podmiotów na wielu listach sankcyjnych
 • Przeszukiwanie list sankcyjnych zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych
 • Szybkość dokonywania analiz – jedno zapytania – sprawdzenie na wszystkich listach sankcji.
 • Spełnienie warunku analizowania cyklicznego,
 • Zapewnienie aktualności samych list – poprzez mechanizm automatycznej i bezobsługowej aktualizacji,
 • Możliwość ponownego przeanalizowania klienta lub całej bazy klientów gdy zostanie opublikowana nowa lista,
 • Analizę masową kontrahentów pod kątem występowania na listach sankcyjnych,
 • Możliwość pobierania osób do analizy (beneficjentów rzeczywistych) na podstawie numeru NIP instytucji – z użyciem Centralnego Rejestru UBO.

Oprogramowanie do sprawdzania klientów na listach sankcyjnych

Dlaczego warto wybrać nasz program do obsługi sankcji AML?

Historia weryfikacji
Historia weryfikacji na listach sankcyjnych

Weryfikacja organizacji lub firmy

Weryfikacja negatywna – osoba nie występuje na listach sankcyjnych

Oferowane przez nas oprogramowanie pozwala na masową i automatyczną weryfikację kontrahentów pod kątem występowania ich na listach sankcyjnych publikowanych przez:

 • Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ)
 • Komisję Europejską (UE)
 • Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) – USA
 • Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)

Integralna częścią naszego programu jest wyszukiwarka podmiotów na listach sankcyjnych.

Oprócz funkcji wyszukiwarki sankcji, nasz specjalistyczny program komputerowy do obsługi list sankcyjnych może przynieść wiele wymiernych korzyści dla działu compliance, głównie poprzez zwiększenie szybkości wykonywanych wyszukiwań i możliwość automatyzacji powtarzalnych czynności.

Dodatkowo nasz program jest w stanie przechowywać historię wykonywanych wyszukiwań na listach sankcyjnych, co ma istotne znacznie przy wykazywaniu należytej staranności przed organami takimi jak Komisja Nadzoru Finansowego czy Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Oprócz zapewnienia usługi wyszukiwania i prezentacji znalezionych rekordów na listach sankcyjnych nasz system komputerowy oferuje Państwu szereg usług i narzędzi dodatkowych związanych z procedurami AML, takich jak:

 • Raporty e-mail z przeprowadzonych analiz automatycznych,
 • Przechowywanie historii wyszukiwania na listach sankcji,
 • Integrację z systemami CRM, ERP przez API i pliki wsadowe,
 • Eksport danych z wynikami analiz w formatach plikowych i API,
 • Pełny dostęp przez interfejs API do List sankcyjnych,
 • Zapytania zbiorcze dotyczące list sankcyjnych,
 • Doradztwo i konsultacje związane z AML i narzędziami IT,
 • Bezpłatny okres próbny – test narzędzia do obsługi list sankcyjnych,
 • Możliwość współpracy z modułem do obsługi listy PEP,
 • Automatyczną i bezobsługową aktualizację list sankcyjnych i ich import do systemu.
 • Możliwość codziennej ponownej weryfikacji całości bazy w sposób automatyczny
Automatyczna analiza sankcji nałożonych na podmioty gospodarcze i osoby fizyczne

Wyszukiwarka sankcji – dowiedz się więcej

Informujemy, że całość usług prezentowanych powyżej opiera się na modelu SaaS – czyli oprogramowanie jako usługa.

Oznacza to, że nasz program do przeszukiwania i obsługi sankcji nie jest sprzedawany w formie pudełkowej ale jako usługa. Dzięki temu nasze rozwiązanie nie wymaga żadnych dodatkowych opłat (np. opłat za uruchomienie) – a całość kosztu stanowi jednie miesięczna lub roczna subskrypcja.

Dodatkowo warto wspomnieć, że nasz Klient nie ponosi kosztów instalacji, wynajmu czy nabycia sprzętu a całość wdrożenia odbywa się zdalnie, co w obecnych czasach jest dodatkowych atutem przemawiającym za modelem chmurowym.

Eliminacja kosztownych elementów, pozwala oferować Państwu usługę przeszukiwania list sankcyjnych w bardzo korzystniej cenie. Wedle naszej wiedzy jest to najlepsza obecnie oferta na rynku polskim.

Wypróbuj nasze usługi bez zobowiązań.

Czy ten produkt uwzględnia ostatnie sankcje nałożone na Rosję?

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę i trwającą wojnę otrzymujemy wiele zapytań dotyczących rosyjskich sankcji nałożonych przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone.

Większość zapytań dotyczy tego czy nasze rozwiązanie do weryfikacji sankcji uwzględnia te, nałożone na Rosję w lutym i marcu 2022 w związku z konfliktem zbrojnym pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą.

Oczywiście nasze oprogramowanie jest stale aktualizowane i zawiera wszystkie sankcjonowane podmioty z Rosji. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, przedsiębiorstw jak i organizacji.

Chcąc sprostać obecnej sytuacji w trybie pilnym dodaliśmy również wsparcie dla Polskiej listy sankcyjnej prowadzonej przez MSWiA pod tym adresem.

Nasze oprogramowanie pozwala więc na szybkie i wygodne sprawdzenie podmiotów na polskiej liście sankcyjnej za pomocą API lub zapytań przez wyszukiwarkę WWW.

Listy sankcyjne dostępne w naszej wyszukiwarce są aktualizowane są codziennie przez 7 dni w tygodniu.

Przeglądanie zawartości bieżącej oraz historycznych list sankcyjnych zapewnia dodatkowy moduł Sankcje Offline.

Wybierając nas system mają Państwo pewność, że zawiera on wszystkie aktualne listy sankcyjne zarówno polskiego MSWiA, OFAC , ONZ jak i całej Unii Europejskiej.

PEP i Sankcje i UBO w jednym narzędziu

Jeżeli szukają Państwo jeszcze bardziej uniwersalnego narzędzia, które pozwoli na podstawie numeru NIP przeszukać na listach PEP i sankcji wszystkie osoby powiązane z podmiotem gospodarczym to zachęcamy do sprawdzenia usług AML Skaner